Lawrence-Sherif

Long The #USD against #EGP , #EGYPT #EGX30 #EGYPTIAN_POUND

Lång
Lawrence-Sherif Uppdaterad   
FX_IDC:USDEGP   U.S. DOLLAR / EGYPTIAN POUND
Long The #USD against #EGP , #EGYPT #EGX30 #EGYPTIAN_POUND

The entry and the target are shown on the chart
Good luck mates
Handel aktiv

540academy.com

Check out my Twitter account
twitter.com/Gann540
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.