Oscar1993

Zon som snart kan vara aktuell

FX:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
Förra veckan bilades en demandzon som priset nu rör sig ner mot. Kommer priset ner i zonen letar jag entry på 1h för att gå lång.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.