Adamnk

USD/JPY - Long vs BOJ

Lång
Adamnk Uppdaterad   
FX:USDJPY   USA-dollar/Japansk yen
Den som vågar på sig en long vs japans centralbank är varmt välkommen, setup ser rätt bra ut, men BOJ kommer fortsätta försvara deras valuta så var försiktiga.

t1: 147
skulle inte våga mig hålla en position längre än så med tanke på BOJ villighet att sälja dollar och köpa yen.

men den som vill skulle kunna satsa på:
t2: 153
t3: 160
Kommentera:
Tog en liten sized long på denna på pullbacken
Trade stängt manuellt:
Stängde innan Jerome Powells press conf, avvatkar tillsvidare

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.