FX:USDSEK   USA-dollar/Svensk krona
Detta kommer ta lite tid och sämre tider väntar in. .. ?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.