FX:USDTRY   USA-dollar/Turkisk lira
En tydlig dubbeltopp i veckografen, leta efter upplägg för korta positioner på lägre TF.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.