RobRaf

Oljan BULL i en mycket kort swing.

Lång
TVC:USOIL   CFDs på WTI råolja

Oljan har skapat två FVG i senaste nedgången.
Vi har träffat en stödzon precis nyligen som följdes av en bullish engulfing candle.

Nästa vecka kan sannolikt inledas med att vi ska stänga FVG som uppstått.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.