TVC:USOIL   CFDs på WTI råolja
Ganska så intressant med oljan tror vi ska något högre först innan vi ska riktig.t lågt ner.... kommer ta tid detta

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.