Luspank

Varta AG

Lång
XETR:VAR1   VARTA AG
Ökar med en position, ev SL vid stängning under röd area

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.