OMXSTO:VESTUM   VESTUM AB
Halloj traders!!
Återkommer till VESTUM .
Vestum har gjort någon form av ending diagonal och brutit sig ur denna trend.
Jag förväntar mig ett ben ner innan forsatt upp . Tror att vi kommer ner till tidigare stöd nivåer där vi även har fib 0. 5-0 .618 vilket ger mig mer tro på denna tes .
En etablering ovan 40kr skulle stärka min tro för en bull trend. Återkommer när jag ser att en uppdatering krävs.

Tekniska indikatorerna:
MACD - kors samt negativ momentum.

RSI - strax under neutral nivå.

ADX - negativ trend.

Gilla 👍 & Följ ❤️
Kommentera: Rättesle:
Leading diagonal*

iamyasink

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.