CBOE:VIX   Volatility S&P 500 Index
You have no idee what its going to take to make the vix to move thish way. One thing is clear. SALES OF MAGNITUDE WILL COME TO THE MARKET

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.