TVC:VIX   Volatilitet S&P 500 index
Fortsatt bullish i volatilitetsindexet. Skulle vi etablera oss över övre trendlinjerna så är vi fortsatt i er bear market. Däremot tror jag att börserna har börjat närma sig sina in prisningar. Håll koll på värdebolagen.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.