iamyasink

VIX - Volatilitets Index

TVC:VIX   Volatilitet S&P 500 index
Priset i VIX har brutit en kritisk nivå. Lyckas trenden hålla i sig? Horisontella linjerna i grafen visar vart vi haft motstånd flest gånger. Vi har även bildat en 3 veckors stödområde som vi kan komma att återtesta för vidare uppgång. Negativ VIX kommer alltså vara positivt för marknaden medans en positiv VIX kommer vara det motsatta.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.