kulturdesken

Analys av Veg of Lund tekniskt och story

Lång
OMXSTO:VOLAB   VEG OF LUND AB
Genomgång av graf och story i denna video. Noterar styrkor och svagheter.

Vi har en hög flagga med rörelse över 150% och återhämtning med ca 45% som spelat ut sig över ungefär 3 månader.
Vcp-mönster med allt mindre och kontrakterade vågor.

Uppbrott över range och momentum igång uppåt.
Följer för vidare analys.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.