RoboMarkets

Kollapsar Walmart-aktien?

BATS:WMT   Walmart Inc.
Walmart Inc. har reviderat sin vinst-per-aktie prognos från 6,40 USD till 6,48 USD, väsentligt under marknadens förväntningar. Dessutom har bolagets intäktsprognoser försämrats. Mot bakgrund av sjunkande inflation i USA har det skett en försäljning av aktien. Oron för konkurrensen med e-handelssektorn har återuppstått.

Låt oss idag fokusera på Walmart Inc (NYSE: WMT).

I daily-grafen (D1) har motstånd bildats vid 169,94, men stöd har ännu inte etablerats. De viktiga historiska nivåerna bröts igenom under förmarknadshandeln.

I timmes-grafen (H1), om den nedåtgående trenden i tillgången fortsätter, kan det kortsiktiga målet placeras till 148,82. På medellång sikt kan målet sväva kring 145,14.
---
Idéer och annat innehåll som presenteras på denna sida ska inte betraktas som rådgivning. RoboMarkets tar inget ansvar för resultat baserat på åsikter som beskrivs i dessa avsnitt.

Materialet som presenteras och informationen är endast i informationssyfte och ska inte på något sätt betraktas som tillhandahållande av investeringsrådgivning i enlighet med lagen om investeringsföretag L. 87(I)/2017 i Republiken Cypern eller någon annan form av personlig rådgivning eller rekommendation, som avser vissa typer av transaktioner med vissa typer av finansiella instrument.

Riskvarning: CFD:er är komplexa instrument och kommer med en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstång. 67,85 % av privata investerares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med denna leverantör. Du bör fundera på om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.