BLACKBULL:WTI   West Texas Intermediate Crude Oil cash
Det förväntade scenariot för olja förutsatt att $110-nivån inte bryter.
target 96.441
Analys.
Råolja förväntas handlas till 110,25 USD/ BBL i slutet av detta kvartal, enligt Trading Economics globala makromodeller och analytikers förväntningar. Om vi ​​ser framåt uppskattar vi att den kommer att handlas till 122,16 om 12 månader.
Handel aktiv: säljes till 96.441
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.