Henrik-PatternTrading

XAUUSD, 30min, möjligt Bat mönster

Kort
FX:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Vi ser en rekyl på Guldet ( XAUUSD ) och en B punkt som passerats - vilket gör mönstret aktuellt.

OM vi ser på ex. Daglig nivå (vilket kan vara för hög tidsupplösning att samköra med för ett trade på 30min upplösningen, men...) så är den i en nedåtgående rörelse där priset just stängt nedanför en triangel som föregicks av just nedåtgående trend.

Vi är tidigt i C-D rörelsen även om BAMM redan kan noteras - så för de som har det i sin plan och vill ta ett aggressivt BAMM trade är läget nu.

Annars inväntar vi test av PRZ och bekräftelse på vändning ner igen .

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.