OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar

Vänt5ar även här på en rekyl upp för att haka på nedåt
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.