FX:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Vi har en stophunt och direkt bröt struktur.
En liten imb finns i candle som tog ut stoppar, där är entry. Vi har target på föregående topp där säljarnas stoploss ligger.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.