zyxilon

Vägen mot 90

Lång
zyxilon Uppdaterad   
OSL:ZAP   ZAPTEC ASA
Rekylen tog ner kursen ända ner till 50 kr, utnyttjar köpläget och fyller på mer. Underskattade kraften i korrektionsvågen där min bedömning var (53-56) När en helt ny nivå (70) träffats är ofta kraften större i korrektionen. Så länge inte 50 bryts (stängningskurs) så ser fortfarande positivt på aktien.
Kommentera:
Postiv reaktion idag efter att ha byggt en mindre bottenformation. En stängning över 51 (4h pivot) idag, gör det troligt att den når 55 (daily pivot) under veckan. Nästa viktiga nivå är sedan 58.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.