zyxilon

Våg 3, exit 90-93

Lång
OSL:ZAP   ZAPTEC ASA
Har tagit lång position inför våg 3 som i bästa fall kan röra sig upp mot 90-93, senast i mitten på mars innan nästa större korrektion neråt. Brott av 74 bekräftar vidare uppgång.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.