WolfofFalkenberg

Zaplox tillbaks på stöd

WolfofFalkenberg Uppdaterad   
OMXSTO:ZAPLOX   ZAPLOX AB
Efter en markant ökning i Zaplox har kursen befunnit sig i en lång nerkil. Nu ser jag att vi befinner oss på tidigare nivåer. Sedan har detta lett till ett utbrott. Dagen efter, fick vi en positiv nyhet vilket gjort att aktien rusa cirka 35% innan ett fall ner till -10%. Lyckas vi hålla dessa nivåer nu, och säljarna överväger inte köparna kan jag se en ljus framtid här. Gillar själv annars Zaplox som bolag, de har moderna och innovativa lösningar inom hotell-branschen. Min analys faller om säljarna fortsätter överväga köparna och stiger under stödet jag ritat ut. Gör gärna din egen analys då jag endast elementärt beskrivit situationen, läs dessutom på mer.
(se dessutom rsi)
Kommentera:
3kr agerar som stöd, håller just nu mycket koll på mäklarstatistiken. Sswm köper tillexempel
Trade stängt manuellt:
Zaplox släpper nyhet! Var uppe över 20% ett tag!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.