sakeusberg

Zoomability nästa raket?

NGM:ZOOM   ZOOMABILITY
Jag har under en längre tid haft ögonen på Zoomability (ZOOM) oc har köpt lite aktier i bolaget. Det finns enligt mig många positiva saker med bolaget och jag tror att de kan gå långt med de mål som man satt upp.

Företagets VD räknar på att sälja 10 000 Zoomar per år i Kina, och med tanke på att företaget har återförsäljare runt om i världen så tror jag definitivt på bolaget.

Men jag är ingen expert så om ni tycker bolaget verkar intressant så läs på om företaget innan ni investerar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.