koshan211

Mer uppgång för Zwipe

Lång
OMXSTO:ZWIPE   ZWIPE AS
Hela 5 vågs impulserna (elliot)och ABC vågorna är enligt mig färdiga vilket enligt mig indikerar på mer uppgång

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.