koshan211

Mer uppgång för Zwipe

Lång
OMXSTO:ZWIPE   ZWIPE AS
Hela 5 vågs impulserna ( elliot )och ABC vågorna är enligt mig färdiga vilket enligt mig indikerar på mer uppgång

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.