Utbildning och forskning

Harmoniska mönster

Likheten mellan harmoniska och grundläggande diagrammönster är att i alla är formen och strukturen viktiga faktorer för att känna igen och validera ett specifikt mönster. Nästa prisrörelse kan således projiceras med målet att göra dessa mönster till vinster. En viktig skillnad är emellertid att harmoniska mönster definieras mer exakt. De är 5-punktsvändningstrukturer, som innehåller kombinationer av väldefinierade på varandra följandeFibonaccirekyler och Fibonacciförlängningar, vilket ger mindre utrymme för flexibel tolkning.
 
Harmoniska mönster upprepas kontinuerligt, särskilt i konsoliderande marknader. Det finns i grunden två typer av mönster: 5-punkters återgångsstrukturer som Gartley och Fladdermus och 5-punkters förlängningsmönster som Butterfly och Crab. Att handla med harmoniska mönster kräver tålamod. Eftersom förhållandena är väldigt specifika, kan mönster se harmoniska ut utan att egentligen vara det då de inte ligger i linjne med rätt mått.