Aktiemarknadsindustrier ‒ Australien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
906.140M1.678.38%2.658MKommersiella tjänster3
527.682M1.211.06%275.314KElektronisk teknik6
7.296B3.491.22%1.101MProcessindustrier25
74.509M4.743.16%1.000KTransporter1
10.770B3.27%8.202MTransporter5
12.755B4.432.56%1.536MVerktyg7
4.437B5.872.79%11.115MIcke-energimineraler3
227.894M7.33-1.42%21.918KIcke hållbara konsumentprodukter4
4.744B4.231.23%444.348KDetaljhandel5
3.102B2.375.27%344.971KProducenttillverkning5
174.093M0.00%863.175KKonsumentvaror1
9.683B2.331.23%1.030MIcke hållbara konsumentprodukter6
5.447M0.00%63.216KIcke hållbara konsumentprodukter1
135.584B1.090.68%747.175KHälsoteknik31
4.438B5.874.93%4.724MKonsumentservice5
5.185B5.132.29%2.201MProducenttillverkning4
17.059B2.281.01%8.066MKonsumentservice8
10.888M7.14%5.000KDetaljhandel1
10.376B4.323.82%5.998MProcessindustrier15
226.926M1.091.76%202.208KProcessindustrier4
1.473B-5.02%1.594MProcessindustrier13
Kol
28.976B4.802.18%2.812MEnergimineraler27
258.997M8.592.69%312.684KKommersiella tjänster2
167.869M-0.15%283.208KElektronisk teknik5
109.635M1.99%161.095KElektronisk teknik2
25.760B3.422.00%1.208MIcke-energimineraler14
231.492M5.303.71%5.277KIcke hållbara konsumentprodukter1
30.819B3.882.30%2.615MProcessindustrier4
495.889M3.91-0.39%1.369MIndustriella tjänster6
5.068B3.90%1.822MTekniska tjänster5
4.980B9.003.00%2.552MDetaljhandel2
116.896M7.21%25.870KDetaljhandel1
272.977M5.057.35%14.655KDetaljhandel2
33.298B3.911.89%1.280MVerktyg12
2.695B0.741.64%4.527MProducenttillverkning15
6.248M-7.69%159.344KElektronisk teknik1
432.530M2.32%431.545KElektronisk teknik10
27.560M-4.17%168.294KElektronisk teknik1
62.617M5.770.72%251.238KDistributionstjänster4
6.275B5.972.77%401.974KDetaljhandel2
4.299B2.533.46%527.032KKonsumentvaror5
24.008B3.830.97%1.865MIndustriella tjänster34
21.659B2.600.91%4.045MIndustriella tjänster13
10.321B5.201.65%1.690MFinans28
65.695B3.690.73%873.914KFinans24
6.529B3.953.45%7.123MDistributionstjänster6
66.661B2.931.33%2.185MDetaljhandel2
25.290M-0.62%58.246KIcke hållbara konsumentprodukter3
6.610B0.480.09%1.499MIcke hållbara konsumentprodukter12
1.285B2.272.76%358.837KIcke hållbara konsumentprodukter10
349.400M2.00-0.34%162.921KIcke-energimineraler4
594.815M6.024.83%1.064MKonsumentvaror3
15.198M-41.67%3.117KDetaljhandel1
255.834M7.86-11.90%1.107MKonsumentvaror2
20.704B2.272.54%290.267KHälsotjänster7
1.609B3.450.68%204.770KKonsumentservice6
383.783M4.11-1.14%463.334KIcke hållbara konsumentprodukter7
3.783B3.123.25%455.713KProducenttillverkning2
464.785M0.74-0.27%231.292KProducenttillverkning11
6.560B1.863.45%2.134MProcessindustrier4
85.827B0.564.36%696.896KTekniska tjänster35
9.050B3.192.24%952.164KFinans5
1.329B0.001.98%946.128KEnergimineraler13
886.837M-0.54%1.132MDetaljhandel7
20.322B1.604.09%1.111MTekniska tjänster29
18.853B2.77-0.14%309.577KFinans11
37.285B6.131.46%2.043MFinans47
47.264B4.461.03%423.913KDiverse313
13.995B3.672.08%3.106MFinans4
372.313B5.233.32%4.649MFinans6
56.352B4.230.88%14.208MKommunikationer5
737.950M1.720.53%149.993KTransporter3
509.183M0.040.13%634.110KDistributionstjänster4
77.859B1.091.63%1.108MHälsoteknik37
20.802B3.67-0.49%1.101MHälsotjänster13
80.033M6.45-1.72%2.957KProducenttillverkning1
640.801M2.30-4.98%179.258KDiverse3
32.658B1.952.70%823.939KKommersiella tjänster53
372.423M0.490.53%255.181KProducenttillverkning5
123.413M11.005.50%345.735KKonsumentvaror1
3.974B0.023.79%1.457MKonsumentservice9
28.038B4.982.20%5.113MFinans4
5.147M-1.22%85.802KProducenttillverkning1
13.569B4.870.35%1.896MIndustriella tjänster1
92.112B4.872.37%7.713MEnergimineraler68
12.157B3.942.68%1.276MEnergimineraler2
7.904B3.322.51%833.901KIndustriella tjänster5
16.527B0.783.93%1.003MKonsumentservice17
246.189B7.302.41%4.054MIcke-energimineraler396
58.966B2.381.20%3.005MTransporter7
63.678B0.952.50%989.084KTekniska tjänster117
3.022B0.803.95%873.596KKommersiella tjänster11
417.025M0.98-1.25%207.283KHälsoteknik2
5.498B0.387.53%19.957MHälsoteknik41
2.028B1.240.37%309.441KHälsoteknik13
135.514B1.28-0.42%7.163MIcke-energimineraler291
17.873B2.600.08%2.954MFinans1
43.725M5.56%71.500KKonsumentservice1
26.990B1.21-0.07%260.912KKonsumentservice3
6.883B8.961.60%6.101MTransporter1
39.750B3.580.96%4.996MFinans25
117.351B4.490.92%3.625MFinans43
76.700M2.60%108.796KKonsumentvaror2
13.639B4.612.23%2.238MFinans7
7.018B3.324.35%475.509KKonsumentservice5
475.992M8.09%631.067KElektronisk teknik4
4.548B0.413.39%181.130KHälsotjänster1
71.021B3.680.88%2.266MDetaljhandel20
5.662B0.73%2.253MKommunikationer8
270.024B12.593.07%9.384MIcke-energimineraler36
690.591M3.93%1.488MElektronisk teknik6
80.154M7.641.72%5.010KProcessindustrier1
1.292B4.130.28%387.065KKonsumentvaror1
234.627M4.570.00%482Transporter1
1.056B3.280.43%1.674MProducenttillverkning4
24.728B2.932.64%732.186KDistributionstjänster23
13.221B2.370.64%952.879KKommunikationer7
Ladda fler