Lyft din handel till en högre nivå Gratis testperiod

Aktiemarknadsindustrier ‒ Australien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

       
1.258B0.24%540.471KKommersiella tjänster3
921.806M-1.07%516.954KElektronisk teknik6
7.925B-1.74%1.716MProcessindustrier29
68.142M2.86%30.000KTransporter1
11.159B-0.52%8.745MTransporter5
17.078B-0.64%2.244MVerktyg9
5.018B-0.54%10.489MIcke-energimineraler3
281.723M0.39%1.912KIcke hållbara konsumentprodukter4
7.079B-0.66%412.635KDetaljhandel5
1.119B-0.68%395.213KProducenttillverkning6
4.091B2.07%448.583KKonsumentvaror2
10.731B0.41%1.479MIcke hållbara konsumentprodukter9
9.805M0.00%24.625KIcke hållbara konsumentprodukter1
141.678B-0.67%699.644KHälsoteknik38
6.107B-1.42%3.782MKonsumentservice4
7.873B-0.03%2.201MProducenttillverkning5
24.727B-1.07%3.511MKonsumentservice8
730.642M-21.02%3.435MDetaljhandel2
8.783B-0.97%5.548MProcessindustrier14
107.070M-5.66%773.183KProcessindustrier1
1.261B-0.30%2.136MProcessindustrier10
Kol
17.658B0.43%1.914MEnergimineraler33
256.166M0.28%5.997MKommersiella tjänster2
3.279B-0.72%313.361KElektronisk teknik7
216.988M2.79%298.832KElektronisk teknik2
40.977B-0.86%1.376MIcke-energimineraler11
293.643M-2.79%2.553KIcke hållbara konsumentprodukter1
28.823B-0.07%2.096MProcessindustrier4
830.687M1.02%634.485KIndustriella tjänster6
5.899B-0.67%1.449MTekniska tjänster5
7.533B-0.83%3.449MDetaljhandel2
348.473M-3.05%105.926KDetaljhandel2
47.111B-1.38%5.668MVerktyg12
1.874B-0.30%1.742MProducenttillverkning9
25.591M-1.77%8.009KElektronisk teknik1
1.054B0.58%431.429KElektronisk teknik9
45.470M-3.12%299.467KElektronisk teknik1
2.070B0.04%135.395KDistributionstjänster4
5.673B-2.71%585.108KDetaljhandel1
6.693B-0.53%183.372KKonsumentvaror5
23.359B0.08%1.523MIndustriella tjänster35
22.762B-0.47%4.039MIndustriella tjänster12
18.225B-1.83%2.279MFinans26
65.169B0.06%515.386KFinans31
5.802B-1.44%3.344MDistributionstjänster7
142.150B-0.30%1.802MDetaljhandel3
40.568M-1.36%63.126KIcke hållbara konsumentprodukter3
8.236B-2.73%5.173MIcke hållbara konsumentprodukter10
1.601B0.57%385.781KIcke hållbara konsumentprodukter8
182.432M-2.24%64.328KIcke-energimineraler3
244.010M0.35%273.886KKonsumentvaror3
340.138M1.49%38.808KKonsumentvaror2
20.855B-0.24%455.090KHälsotjänster8
2.864B-1.40%266.545KKonsumentservice4
7.266B-1.69%718.281KIcke hållbara konsumentprodukter7
5.592B-1.36%536.698KProducenttillverkning3
566.997M0.54%423.647KProducenttillverkning10
8.897B-1.59%2.241MProcessindustrier6
54.246B-3.55%1.271MTekniska tjänster40
7.517B0.23%777.394KFinans4
947.881M0.39%483.536KEnergimineraler10
2.276B-0.71%1.257MDetaljhandel5
28.884B-1.88%891.529KTekniska tjänster34
18.391B-0.87%346.425KFinans12
41.827B1.33%2.594MFinans51
58.582B-0.33%429.459KDiverse282
13.388B0.17%6.862MFinans4
433.554B0.18%3.689MFinans6
53.633B-0.10%17.055MKommunikationer3
606.035M-0.30%80.117KTransporter3
1.780B-1.62%1.625MDistributionstjänster5
97.728B-0.57%705.701KHälsoteknik40
25.673B-0.29%1.255MHälsotjänster14
74.380M-1.54%10.252KProducenttillverkning1
1.308B-0.36%109.947KDiverse5
35.523B-0.61%440.319KKommersiella tjänster49
432.377M-3.95%247.182KProducenttillverkning5
169.693M0.00%11.873KKonsumentvaror1
3.109B2.80%331.263KKonsumentservice7
30.432B-0.44%3.109MFinans4
9.736M0.00%334.444KProducenttillverkning1
11.091B1.38%3.168MIndustriella tjänster1
52.939B-1.02%6.164MEnergimineraler75
8.265B-0.79%677.651KEnergimineraler2
6.173B-2.49%1.186MIndustriella tjänster6
18.255B1.27%1.648MKonsumentservice21
544.399B0.07%4.947MIcke-energimineraler347
75.710B0.89%4.066MTransporter7
85.899B-1.40%711.458KTekniska tjänster112
1.948B-0.64%593.654KKommersiella tjänster11
1.233B4.59%2.617MHälsoteknik3
2.984B0.32%762.461KHälsoteknik19
3.383B-2.83%146.292KHälsoteknik11
121.363B1.42%3.384MIcke-energimineraler249
15.961B0.65%4.638MFinans1
77.459M-3.12%846.350KKonsumentservice1
39.277B-2.33%89.368KKonsumentservice4
8.982M4.76%405.021KProcessindustrier1
7.160B-0.77%8.385MTransporter1
56.701B1.15%7.856MFinans26
126.135B1.18%4.878MFinans41
88.532M0.00%74.633KKonsumentvaror2
17.743B0.40%1.572MFinans7
13.921B-1.30%193.063KKonsumentservice5
262.750M-0.18%215.113KElektronisk teknik5
6.240B-0.51%97.265KHälsotjänster2
24.782B-0.71%2.370MDetaljhandel20
7.927B0.08%505.313KKommunikationer12
100.535B-4.37%10.994MIcke-energimineraler29
1.286B-1.29%929.145KElektronisk teknik7
132.188M2.08%565.596KProcessindustrier1
206.057M0.00%1.000KTransporter1
2.227B-1.71%706.195KProducenttillverkning4
165.379M1.45%115.280KVerktyg1
35.646B-0.23%565.952KDistributionstjänster23
13.559B-0.25%844.856KKommunikationer6
Ladda fler