Aktiemarknadsindustrier ‒ Australien

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster925.119M AUD3.86%0.74%382.44KKommersiella tjänster4
Rymd & försvar508.24M AUD1.48%294.418KElektronisk teknik6
Jordbruksvaror / Fräsning5.936B AUD3.59%0.16%1.448MProcessindustrier20
Flygfrakt / kurirer20.094B AUD3.18%−0.21%2.789MTransporter3
Flygbolag11.839B AUD0.00%0.00%8.272MTransporter5
Alternativ kraftproduktion7.645B AUD2.75%−0.61%1.366MVerktyg5
Aluminium2.932B AUD0.43%0.44%10.745MIcke-energimineraler2
Kläder / skodon141.465M AUD3.17%0.58%6.186KIcke hållbara konsumentprodukter3
Kläder / skodon detaljhandel5.745B AUD4.07%1.26%821.315KDetaljhandel6
Bildelar: OEM3.805B AUD1.72%1.02%94.471KProducenttillverkning6
Eftermarknad för bilar65.567M AUD−2.33%7.455MKonsumentvaror1
Drycker: med alkohol10.692B AUD2.44%1.15%2.811MIcke hållbara konsumentprodukter7
Drycker: alkoholfria6.264M AUD4.55%150KIcke hållbara konsumentprodukter1
Bioteknik127.403B AUD1.42%−0.48%974.768KHälsoteknik25
Radio/TV4.318B AUD5.13%0.79%2.842MKonsumentservice5
Byggprodukter5.756B AUD5.00%1.45%2.431MProducenttillverkning3
Kabel- / satellit-TV330.983M AUD6.05%0.87%8.319KKonsumentservice1
Kasinon / spel40.695B AUD1.20%0.27%1.795MKonsumentservice7
Kemikalier: jordbruk11.765B AUD5.24%1.93%10.402MProcessindustrier19
Kemikalier: större diversifierad343.15M AUD1.03%2.84%366.454KProcessindustrier4
Kemikalier: specialkemikalier950.147M AUD0.00%0.82%427.082KProcessindustrier12
Kol26.855B AUD11.40%−1.13%3.942MEnergimineraler23
Kommersiell tryckning / formulär297.953M AUD9.30%3.48%131.136KKommersiella tjänster1
Datorkommunikation69.171M AUD7.06%112.807KElektronisk teknik3
Datortillbehör75.327M AUD−3.24%92.656KElektronisk teknik3
Konstruktionsmaterial31.798B AUD1.09%0.81%1.159MIcke-energimineraler15
Diverse konsumentvaror231.904M AUD5.27%−0.93%1.456KIcke hållbara konsumentprodukter1
Containrar / förpackningar24.594B AUD5.33%0.32%1.53MProcessindustrier4
Kontraktsborrning87.853M AUD6.21%3.84%302.369KIndustriella tjänster3
Dataprocesseringstjänster8.382B AUD0.01%1.13%959.591KTekniska tjänster8
Varuhus5.288B AUD6.66%1.11%2.439MDetaljhandel2
Reaaffärer218.583M AUD1.14%0.00%1.438KDetaljhandel1
Elektroniska hjälpmedel51.995B AUD3.71%0.27%1.026MVerktyg13
Elektriska produkter1.192B AUD1.70%6.31%1.977MProducenttillverkning14
Elektroniska komponenter10.625M AUD0.00%4.394KElektronisk teknik1
Elektronisk utrustning / instrument1.176B AUD0.06%2.44%855.084KElektronisk teknik11
Elektronisk produktionsutrustning1.153B AUD−0.33%160.262KElektronisk teknik3
Elektronikdistributörer32.837M AUD4.26%−2.71%18.647KDistributionstjänster3
Butiker för elektronik / vitvaror6.709B AUD6.04%−0.09%351.646KDetaljhandel2
Elektronik / vitvaror3.425B AUD1.28%0.48%72.449KKonsumentvaror3
Ingenjörsvetenskap och konstruktion27.53B AUD3.50%−0.00%1.605MIndustriella tjänster36
Miljötjänster5.8B AUD1.88%0.93%2.511MIndustriella tjänster6
Finans / Uthyrning / Leasing10.097B AUD4.97%0.06%435.516KFinans29
Finansiella konglomerat75.309B AUD4.81%1.69%654.171KFinans16
Livsmedel distributörer3.817B AUD5.76%1.51%2.901MDistributionstjänster2
Livsmedelsbutiker66.225B AUD3.24%0.01%2.441MDetaljhandel2
Livsmedel: större diversifierade26.742M AUD16.93%250.398KIcke hållbara konsumentprodukter2
Livsmedel: kött / fisk / mejeri5.117B AUD0.45%1.02%2.203MIcke hållbara konsumentprodukter12
Livsmedel: specialiteter / godis136.525M AUD0.79%−1.51%27.98KIcke hållbara konsumentprodukter5
Skogsprodukter430.592M AUD3.32%−0.14%23.78KIcke-energimineraler5
Gasdistributörer10.649B AUD7.27%0.00%3.047MVerktyg1
Heminredning568.364M AUD7.76%−0.02%151.181KKonsumentvaror2
Hemförbättringskedjor59.97B AUD3.61%0.40%1.561MDetaljhandel1
Hem byggnadsindustrin1.945B AUD1.24%−0.19%221.313KKonsumentvaror3
Sjukhus / vård administration15.077B AUD1.81%0.06%331.856KHälsotjänster4
Hotell / resorts / kryssningslinjer1.877B AUD3.32%0.67%314.479KKonsumentservice5
Hushåll / personlig vård159.62M AUD5.16%−1.04%73.698KIcke hållbara konsumentprodukter6
Industriella konglomerat38.768M AUD4.55%0.00%11.93KProducenttillverkning1
Industrimaskiner1.229B AUD0.47%0.24%301.575KProducenttillverkning13
Industriella specialiteter7.194B AUD2.56%0.86%992.688KProcessindustrier2
Informationsteknologitjänster66.143B AUD0.85%−0.75%720.397KTekniska tjänster32
Försäkringsmäklare / tjänster10.768B AUD2.65%0.14%746.83KFinans4
Integrerad olja2.858B AUD1.98%0.30%1.977MEnergimineraler41
Internet detaljhandel785.033M AUD1.18%3.78%360.789KDetaljhandel4
Internetprogramvara / tjänster20.493B AUD2.29%0.86%1.228MTekniska tjänster22
Investmentbanker / mäklare12.129B AUD3.94%1.19%614.675KFinans11
Investmenthanterare37.059B AUD5.67%0.31%1.142MFinans50
Investmentbolag / aktiefond47.79B AUD5.15%0.14%419.039KDiverse350
Livs- / sjukförsäkring14.033B AUD4.04%−0.85%4.394MFinans3
Stora banker416.918B AUD5.43%0.29%4.306MFinans8
Stora telekommunikationer11.311B AUD3.55%1.07%491.484KKommunikationer3
Sjöfart1.05B AUD1.96%0.80%306.051KTransporter3
Distributörer av medicinska produkter210.49M AUD4.05%−1.21%275.34KDistributionstjänster4
Medicinska specialistområden72.846B AUD2.66%−0.72%3.647MHälsoteknik41
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster19.557B AUD3.15%0.23%787.5KHälsotjänster18
Metallfabrikation8.922B AUD2.62%0.85%2.249MProducenttillverkning2
Diverse375.69M AUD2.94%−3.10%146.194KDiverse3
Diverse kommersiella tjänster17.501B AUD3.33%0.50%479.813KKommersiella tjänster43
Övrig tillverkning2.792B AUD3.12%0.19%344.914KProducenttillverkning2
Motorfordon1.724B AUD3.19%−0.38%264.861KKonsumentvaror2
Filmer / underhållning15.228B AUD2.76%−0.38%4.471MKonsumentservice9
Multilinjeförsäkring21.33B AUD4.21%−0.21%2.085MFinans2
Kontorsutrustning / material2.202M AUD0.00%16Producenttillverkning1
Olje- och gasproduktion102.702B AUD7.53%−0.53%5.241MEnergimineraler38
Raffinering/marknadsföring av olja12.676B AUD6.41%−0.49%3.725MEnergimineraler2
Tjänster / utrustning för oljefält496.332M AUD0.19%36.618KIndustriella tjänster3
Övriga konsumenttjänster18.582B AUD1.39%1.07%915.396KKonsumentservice19
Övriga konsumentspecialiteter33.135M AUD0.00%9.86%1.307MKonsumentvaror1
Övriga metaller / mineraler269.865B AUD4.13%1.49%4.643MIcke-energimineraler331
Övrig transport63.58B AUD4.07%−0.04%8.342MTransporter7
Paketerad programvara61.025B AUD0.50%0.23%427.571KTekniska tjänster123
Personaltjänster2.057B AUD5.78%−1.51%588.807KKommersiella tjänster9
Läkemedel: generiska1.6B AUD−0.59%538.623KHälsoteknik2
Läkemedel: större2.946B AUD0.42%−1.12%908.103KHälsoteknik37
Läkemedel: övriga816.237M AUD2.05%−0.62%153.735KHälsoteknik14
Ädelmetaller82.079B AUD1.55%1.05%2.773MIcke-energimineraler343
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring37.528B AUD2.96%−1.03%5.356MFinans3
Förlag: Böcker / tidskrifter24.388M AUD−9.09%103.64KKonsumentservice1
Förlag: tidningar36.322B AUD0.53%−0.34%62.279KKonsumentservice3
Järnvägar6.423B AUD5.75%0.00%6.108MTransporter1