Aktiemarknadssektorer ‒ Australien

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster21.095B AUD3.66%−1.17%493.941K461
Kommunikationer68.737B AUD3.92%−0.10%10.721M313
Konsumentvaror10.592B AUD2.23%−1.37%303.544K816
Icke hållbara konsumentprodukter14.639B AUD2.23%−1.73%1.4M835
Konsumentservice125.507B AUD1.49%−1.05%1.187M953
Distributionstjänster41.635B AUD2.84%−0.80%1.152M436
Elektronisk teknik5.411B AUD0.01%−0.47%954.685K841
Energimineraler127.655B AUD9.12%−1.68%6.658M4101
Finans829.12B AUD5.12%−0.44%3.147M13200
Hälsotjänster42.828B AUD2.15%+0.64%601.967K324
Hälsoteknik217.97B AUD1.75%+0.06%1.17M5116
Industriella tjänster33.661B AUD3.20%−1.19%1.448M446
Diverse4.816B AUD6.87%−1.26%597.203K2365
Icke-energimineraler786.247B AUD3.97%−1.72%5.214M6724
Processindustrier49.544B AUD4.26%−1.07%3.017M765
Producenttillverkning25.725B AUD2.80%−1.21%897.393K946
Detaljhandel162.116B AUD3.88%−0.24%1.36M936
Tekniska tjänster173.822B AUD0.78%−0.35%519.614K4179
Transporter104.286B AUD3.51%−0.35%3.296M621
Verktyg67.949B AUD4.30%−1.58%6.566M320