Electrical Products (Bransch)

216
Aktier
2133.117B
Börsvärde
23.585M
Volym
−3.20%
Förändring
+7.55%
Perf månad
+37.57%
Perf år
+5.71%
Perf YTD
          
000400 XJ ELECTRIC
11.58-3.42%-0.41Köp21.607M12.090B38.920.315422.00
000541 FOSHAN ELECTRICAL
5.100.00%0.00Köp16.199M7.137B25.070.209234.00
000547 ADDSINO CO LTD
13.30-0.97%-0.13Köp50.601M21.564B39.960.342535.00
000585 NORTHEAST ELEC DEV
1.85-5.13%-0.10Stark sälj6.510M1.703B-0.00167.00
000676 GENIMOUS TECHNOLOG
9.40-6.56%-0.66Sälj37.460M12.630B22.620.45722.00
000720 SHANDONG XINNENG T
5.55-4.15%-0.24Sälj13.426M7.295B8.410.691040.00
000727 NANJING HUA EL INF
1.97-1.99%-0.04Stark sälj45.934M9.104B-0.276394.00
000922 HARBIN ELECT CO JI
7.51-3.72%-0.29Sälj6.253M3.890B13.000.601805.00
002028 SIYUAN ELECTRIC CO
14.82-3.77%-0.58Köp16.314M11.707B25.160.615153.00
002074 GUOXUAN HIGH-TECH
24.957.96%1.84Köp128.619M26.268B52.510.447258.00
002076 CNLIGHT CO. LTD.
2.13-6.99%-0.16Stark sälj26.499M1.764B-1.361380.00
002090 WISCOM SYSTEM CO
9.70-4.72%-0.48Stark sälj7.666M4.115B38.080.271341.00
002112 SAN BIAN SCI-TECH
6.48-2.70%-0.18Stark sälj3.511M1.343B23.800.28716.00
002121 SHENZHEN CLOU ELEC
3.88-0.51%-0.02Sälj14.400M5.493B-1.023975.00
002123 MONTNETS RONGXIN T
19.30-5.30%-1.08Sälj62.081M15.779B142.820.141305.00
002132 HENAN HENGXING SCI
3.041.33%0.04Köp15.122M3.769B-0.013460.00
002141 INFUND HOLDING CO
3.53-2.22%-0.08Sälj9.246M4.096B-0.01927.00
002168 SHENZHEN HIFUTURE
7.92-2.94%-0.24Sälj12.684M6.399B61.220.131488.00
002176 JIANGXI SPECIAL EL
3.42-10.00%-0.38Stark sälj12.155M6.484B-1.334456.00
002202 XINJIANG GOLDWIND
11.77-2.73%-0.33Sälj26.862M51.123B20.330.608753.00
002212 NANYANG TOPSEC TEC
21.80-4.39%-1.00Köp22.709M26.413B73.340.314658.00
002218 SZ TOPRAYSOLAR CO.
3.14-3.98%-0.13Sälj20.112M4.043B45.290.071251.00
002227 SHENZHEN AUTO ELEC
11.92-3.40%-0.42Köp2.920M2.722B208.090.06614.00
002249 ZHONGSHAN BROAD OC
3.84-5.65%-0.23Sälj42.800M9.628B-0.9511744.00
002266 ZHEFU HOLDING GROU
4.57-1.72%-0.08Köp20.954M9.201B105.200.041406.00
002276 ZHEJIANG WANMA CO
9.08-4.02%-0.38Köp54.225M9.796B45.570.214943.00
002298 ANHUI SINONET AND
8.55-3.06%-0.27Köp26.467M5.898B26.650.332003.00
002300 FUJIAN NANPING SUN
6.65-2.64%-0.18Sälj4.536M4.077B25.170.272154.00
002309 JIANGSHU ZHONGLI G
6.14-3.61%-0.23Stark sälj6.293M5.553B-0.378284.00
002323 JIANGSU YABAITE TE
2.74-4.86%-0.14Sälj1.140M2.148B-0.76378.00
002334 SHENZHEN INVT ELEC
4.26-2.29%-0.10Sälj4.858M2.478B-0.003426.00
002339 INTEGRATED ELECTRO
6.451.26%0.08Köp8.343M3.227B366.090.022515.00
002346 SHANGHAI ZHEZHONGG
11.95-3.00%-0.37Köp3.654M5.440B67.470.18446.00
002350 BEIJING CREATIVE D
5.82-2.84%-0.17Sälj4.864M2.953B35.890.172071.00
002356 SHENZHEN HEMEI GRO
1.95-4.88%-0.10Stark sälj10.855M1.082B-3.382351.00
002357 SICHUAN FULIN TRAN
5.81-3.81%-0.23Stark sälj3.545M1.893B20.590.292874.00
002358 HENAN SENYUAN ELEC
6.52-3.12%-0.21Stark sälj8.467M6.257B-0.082904.00
002364 HANGZHOU ZHONGHENG
12.41-5.91%-0.78Köp12.084M7.144B142.130.091783.00
002451 SHANGHAI MORN ELEC
9.17-2.45%-0.23Sälj5.766M4.128B89.440.11186.00
002452 CHANGGAO ELECTRIC
4.99-2.54%-0.13Köp6.404M2.711B-0.221596.00
002471 JIANGSU ZHONGCHAO
2.16-4.00%-0.09Sälj12.849M2.853B-0.053241.00
002473 NINGBO SUNLIGHT EL
7.37-2.64%-0.20Sälj2.087M1.211B-0.24301.00
002491 TONGDING INTERCONN
6.41-3.32%-0.22Sälj15.897M8.364B46.690.143814.00
002498 QINGDAO HANHE CABL
2.93-2.33%-0.07Sälj19.114M9.980B22.590.132485.00
002506 GCL SYSTEM INTEGRA
5.89-2.32%-0.14Köp72.720M30.529B287.140.023471.00
002518 SHENZHEN KSTAR SCI
12.41-4.90%-0.64Köp14.238M7.601B31.910.412723.00
002531 TITAN WIND ENERGY
6.18-3.89%-0.25Sälj32.819M11.341B17.260.371254.00
002533 GOLDCUP ELECTRIC
5.16-4.09%-0.22Köp7.745M2.976B18.210.302706.00
002560 HENAN TONG-DA CABL
5.74-3.69%-0.22Sälj6.450M2.645B69.630.09579.00
002576 JIANGSU TONGDA POW
9.45-4.35%-0.43Stark sälj2.691M1.631B54.230.181165.00
002580 SHANDONG SACRED SU
5.21-3.70%-0.20Stark sälj5.419M1.889B82.090.071772.00
002606 DALIAN INSULATOR
5.73-3.37%-0.20Sälj5.146M2.416B76.030.081300.00
002610 JIANGSU AKCOME SCI
1.57-3.09%-0.05Stark sälj70.735M7.257B154.290.012304.00
002622 RONGYU GROUP CO LT
3.59-3.23%-0.12Köp20.281M3.116B1124.240.00856.00
002623 CHANGZHOU ALMADEN
32.59-9.47%-3.41Köp5.171M5.760B344.500.10788.00
002654 SHENZHEN MASON TEC
4.94-3.70%-0.19Sälj14.875M4.411B-1.252267.00
002660 SHENZHEN MOSO POWE
8.82-5.97%-0.56Sälj10.870M2.573B-0.771738.00
002664 CHANGYING XINZHI T
14.92-3.99%-0.62Sälj5.282M6.216B22.220.702971.00
002670 GUOSHENG FINANCIAL
11.50-5.19%-0.63Stark sälj23.264M23.473B-0.102304.00
002684 DYNAVOLT RENEWABLE
5.881.38%0.08Köp7.817M3.291B-5.122747.00
002692 YUAN CHENG CABLE C
3.49-1.69%-0.06Stark sälj1.952M2.549B-0.661351.00
002706 SHANGHAI LIANGXIN
8.35-1.30%-0.11Sälj7.325M6.458B25.330.331973.00
002723 KENNEDE ELECTRONIC
9.35-3.81%-0.37Sälj2.162M1.865B-0.211273.00
002724 OCEANS KING LIGHTI
7.16-2.72%-0.20Sälj10.721M5.299B24.760.302621.00
002729 HOLLYLAND (CHINA)
44.92-1.64%-0.75Neutral1.077M3.045B161.720.28573.00
002733 SHENZHEN CENTER PO
24.83-7.00%-1.87Sälj16.884M9.304B52.850.513503.00
002745 MLS CO LTD
13.92-4.07%-0.59Köp18.144M18.532B22.920.6327560.00
002767 HANGZHOU INNOVER T
13.60-4.90%-0.70Sälj836.596K2.145B93.220.15435.00
002850 SHENZHEN KEDALI IN
54.40-2.86%-1.60Köp4.603M11.760B63.540.883616.00
002851 SHENZHEN MEGMEET E
22.44-1.92%-0.44Köp11.729M10.635B29.940.772682.00
002855 DONGGUAN CHITWING
13.95-2.79%-0.40Köp10.599M3.444B99.510.145188.00
002879 CHANG LAN ELECTRIC
15.93-2.15%-0.35Sälj1.719M3.022B22.690.721010.00
002882 JINLONGYU GROUP CO
10.35-3.63%-0.39Stark sälj1.723M4.564B16.700.661063.00
002892 KELI MOTOR GROUP C
26.57-7.42%-2.13Stark sälj3.891M4.079B45.600.632372.00
002922 EAGLERISE ELECTRIC
14.60-2.47%-0.37Sälj1.941M1.985B46.530.322461.00
002927 GUIZHOU TAIYONG-CH
18.40-2.80%-0.53Sälj2.746M3.232B41.500.46964.00
002937 NINGBO SUNRISE ELC
15.23-4.75%-0.76Sälj5.059M4.707B34.880.462985.00
002953 GUANGDONG RIFENG E
20.55-4.42%-0.95Sälj3.203M3.700B1853.00
002963 HES TECHNOLOGY GRO
31.55-4.68%-1.55Sälj2.266M4.977B473.00
200541 FOSHAN ELECTRICAL
2.78-1.77%-0.05Sälj360.900K3.531B13.370.219234.00
300001 QINGDAO TGOOD ELEC
25.030.12%0.03Köp42.837M24.939B130.820.195445.00
300011 BEIJING DINGHAN
6.13-3.62%-0.23Sälj16.249M3.553B-1.031941.00
300014 EVE ENERGY CO LTD
60.30-3.83%-2.40Köp25.712M60.765B42.841.467050.00
300018 WUHAN ZHONGYUAN HU
5.05-4.36%-0.23Stark sälj15.610M2.539B-0.90788.00
300040 HARBIN JIUZHOU ELE
5.55-3.81%-0.22Sälj4.215M1.979B60.480.10800.00
300048 HICONICS ECO-ENERG
2.31-3.75%-0.09Stark sälj17.792M2.644B-0.211806.00
300062 CEEPOWER CO LTD
5.28-3.83%-0.21Sälj3.726M1.691B44.170.121060.00
300068 ZHEJIANG NARADA PO
12.050.42%0.05Stark köp31.746M10.563B76.090.167343.00
300069 ZHEJIANG JINLIHUA
14.33-4.34%-0.65Sälj1.171M1.753B-1.41255.00
300111 ZHEJIANG SUNFLOWER
2.24-3.03%-0.07Stark sälj7.008M2.587B-0.79609.00
300118 RISEN ENERGY CO LT
15.58-5.23%-0.86Köp31.837M14.280B17.970.926551.00
300120 TIANJIN JINGWEI HU
6.77-4.11%-0.29Stark köp11.763M3.202B21.600.332350.00
300140 CECEP ENVIRONMENTA
9.99-3.38%-0.35Sälj4.476M4.418B30.220.341936.00
300141 SUZHOU INDSTRL PRK
6.75-5.86%-0.42Sälj3.978M1.806B173.190.04393.00
300153 SHANGHAI COOLTECH
6.30-3.52%-0.23Stark sälj3.959M2.090B-0.01589.00
300183 QINGDAO EASTSOFT C
16.720.66%0.11Stark köp24.680M7.587B51.150.331146.00
300207 SUNWODA ELECTRONIC
24.30-1.62%-0.40Stark köp32.296M38.341B49.760.5020676.00
300208 QINGDAO ZHONGZI ZH
6.36-3.78%-0.25Stark sälj4.708M4.954B-0.18528.00
300222 CSG SMART SCIENCE
8.04-4.85%-0.41Sälj13.724M6.124B35.210.243618.00
300232 UNILUMIN GROUP CO
11.06-7.68%-0.92Köp32.318M11.076B22.560.544261.00
300242 KAISA JIAYUN TECHN
4.10-3.30%-0.14Sälj16.516M2.691B-1.99544.00
300265 JIANGSU TONGGUANG
7.42-5.24%-0.41Stark sälj3.280M2.643B64.820.121279.00
300274 SUNGROW POWER SUPP
11.39-4.45%-0.53Köp44.348M17.369B22.930.523421.00
300279 WUXI HODGEN TECHNO
6.64-6.48%-0.46Köp32.753M3.140B-1.441502.00
300286 ACREL CO LTD
11.65-2.51%-0.30Sälj1.794M2.509B22.530.531053.00
300301 SHENZHEN CHANGFANG
3.54-4.07%-0.15Stark sälj11.475M2.916B-0.145622.00
300317 JIAWEI RENEWABLE E
4.10-4.87%-0.21Sälj11.042M3.619B-2.461248.00
300341 MOTIC (XIAMEN) ELE
13.50-4.93%-0.70Sälj17.205M7.244B46.000.312106.00
300356 ELEFIRST SCIENCE
7.41-4.02%-0.31Sälj14.850M3.136B632.790.01925.00
300360 HANGZHOU SUNRISE T
11.68-5.43%-0.67Sälj5.910M4.698B31.510.391049.00
300376 EAST GROUP CO LTD
4.860.21%0.01Köp14.742M11.134B27.370.181626.00
300407 TIANJIN KEYVIA ELE
8.23-2.95%-0.25Köp3.844M2.559B72.050.121388.00
300414 SICHUAN ZHONGGUANG
11.80-3.83%-0.47Stark sälj5.925M3.984B61.880.20707.00
300423 SHANDONG LUYITONG
13.90-2.80%-0.40Stark köp5.078M6.919B12.811.121641.00
300438 GUANGZHOU GREAT PO
27.39-5.91%-1.72Köp15.453M8.161B30.680.955795.00
300443 JINLEI TECHNOLOGY
14.07-3.56%-0.52Sälj4.496M3.473B20.010.73565.00
300444 BEIJING SOJO ELECT
4.24-1.17%-0.05Sälj23.439M2.513B63.740.071734.00
300447 NANJING QUANXIN CA
9.78-2.59%-0.26Stark sälj3.767M2.912B-0.90600.00
300475 ANHUI JULONG TRANS
11.68-7.74%-0.98Sälj4.540M3.798B60.310.21757.00
300477 BEIJING HEZONG SCI
7.31-3.31%-0.25Sälj13.064M6.297B354.930.021605.00
300484 SHENZHEN V AND T T
8.95-2.72%-0.25Stark sälj3.235M1.906B-0.34458.00
300490 HNAC TECHNOLOGY CO
10.36-3.81%-0.41Stark sälj3.374M2.790B24.770.431729.00
300491 SHIJIAZHUANG TONHE
13.02-2.69%-0.36Sälj2.221M2.151B8362.500.00384.00
300506 SHENZHEN MINKAVE T
7.66-5.20%-0.42Sälj8.442M5.293B16.360.49692.00
300510 JILIN JINGUAN ELEC
5.43-3.55%-0.20Sälj25.881M4.971B47.190.121604.00
300518 SHENZHEN SHENGXUND
27.00-3.74%-1.05Sälj2.407M2.618B114.910.24247.00
300555 LOOTOM TELCOVIDEO
8.88-4.82%-0.45Stark sälj3.748M1.866B-0.00448.00
300557 WUHAN LIGONG GUANG
26.26-6.48%-1.82Stark sälj1.535M1.563B77.810.36396.00
300563 SHENYU COMMUNICATI
28.31-2.48%-0.72Sälj2.125M2.322B48.510.60367.00
300568 SHENZHEN SENIOR TE
34.45-2.52%-0.89Köp9.335M8.180B29.701.231235.00
300569 QINGDAO TIANNENG H
14.58-6.84%-1.07Sälj9.997M3.522B18.710.84530.00
300570 T AND S COMMUNICAT
27.32-0.94%-0.26Sälj8.349M6.343B32.840.841657.00
300593 SUPLET POWER CO LT
18.89-7.27%-1.48Sälj4.803M3.323B63.010.321477.00
300600 CHANGSHU RUITE ELE
9.41-5.14%-0.51Stark sälj4.223M3.012B31.370.32580.00
300625 GUANGDONG PAK CORP
17.01-4.01%-0.71Köp3.314M4.896B23.940.744822.00
300626 HUARUI ELECTRICAL
8.52-4.05%-0.36Sälj3.069M1.598B56.780.161697.00
300650 TECNON (FUJIAN) CO
15.83-4.23%-0.70Stark sälj1.004M1.753B33.000.50902.00
300660 JIANGSU LEILI MOTO
15.58-3.53%-0.57Sälj1.703M4.122B18.230.893896.00
300669 HANGZHOU HUNING EL
29.57-1.79%-0.54Köp1.202M2.541B52.000.58576.00
300699 WEIHAI GUANGWEI CO
46.90-5.06%-2.50Köp6.366M25.451B49.890.991514.00
300750 CONTEMPORARY AMPER
130.57-2.43%-3.25Köp35.986M292.583B65.162.0524875.00
300752 SHENZHEN LONGLI TE
28.28-1.67%-0.48Sälj1.508M3.444B35.320.812245.00
300772 ZHEJIANG WINDEY CO
17.00-5.40%-0.97Sälj5.978M5.282B1153.00
300777 SINOFIBERS TECHNOL
33.95-4.82%-1.72Köp4.749M14.268B236.00
300780 SICHUAN DAWN PRECI
20.31-4.87%-1.04Stark sälj1.964M3.131B1793.00
300787 ANFU CE LINK LTD
64.44-6.15%-4.22Sälj2.814M5.828B3483.00
300808 GUANGDONG DP CO LT
23.29-5.90%-1.46Stark sälj4.673M3.960B825.00
600089 TBEA CO.,LTD.
6.36-2.45%-0.16Stark sälj26.311M24.217B13.630.4815657.00
600097 SHANGHAI KAICHUANG MARINE INTERNATIONAL CO.,LTD.
9.63-0.31%-0.03Sälj2.509M2.327B19.520.491191.00
600110 NUODE INVESTMENT
4.71-5.80%-0.29Sälj57.481M5.752B57.270.091844.00
Ladda fler
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Program Hur det fungerar Diagramfunktioner Priser Refer a friend Ordningsregler Help Center Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Diagramlösningar Lightweight Charting Library Blogg och nyheter Twitter
Profil Profilinställningar Konto och fakturering Refer a friend Mina kölappar Help Center Publicerade idéer Följare Följer Privata meddelanden Chatt Logga ut