Aktiemarknadssektorer ‒ Kina

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster1.378T CNY0.61%0.27%12.775M4191
Kommunikationer2.277T CNY3.65%−0.43%44.06M319
Konsumentvaror3.337T CNY2.28%0.87%21.533M8221
Icke hållbara konsumentprodukter6.358T CNY1.73%−0.78%5.358M8209
Konsumentservice796.642B CNY1.17%−0.17%14.446M988
Distributionstjänster1.112T CNY1.12%0.13%27.372M4110
Elektronisk teknik10.194T CNY0.78%1.33%25.826M9702
Energimineraler4.488T CNY5.63%0.36%74.944M453
Finans15.861T CNY4.33%0.08%73.636M10245
Hälsotjänster375.31B CNY0.58%−1.62%25.173M214
Hälsoteknik5.907T CNY1.25%−0.30%11.458M5425
Industriella tjänster2.114T CNY2.22%0.64%40.176M5188
Diverse1777
Icke-energimineraler3.568T CNY1.85%0.12%29.34M6252
Processindustrier6.73T CNY1.71%0.01%11.415M8646
Producenttillverkning12.172T CNY1.13%0.68%14.235M91118
Detaljhandel999.842B CNY1.30%−0.27%16.403M9102
Tekniska tjänster3.634T CNY0.54%0.45%24.855M4303
Transporter2.999T CNY2.71%0.08%22.368M6138
Verktyg2.989T CNY2.04%0.22%25.044M4126