Aktiemarknadsindustrier ‒ Kina

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
66.966B-0.65%5.506MKommersiella tjänster14
991.074B-1.12%20.896MElektronisk teknik38
1788.426B1.76%54.391MProcessindustrier71
611.203B0.87%28.695MTransporter23
430.239B-0.15%27.633MTransporter10
336.217B1.02%789.523MVerktyg10
505.337B-5.26%240.353MIcke-energimineraler29
519.397B-0.47%13.851MIcke hållbara konsumentprodukter60
36.322B-2.54%3.879MDetaljhandel4
1099.980B-1.10%23.613MProducenttillverkning114
226.034B-2.50%13.050MKonsumentvaror18
4524.024B3.01%13.090MIcke hållbara konsumentprodukter34
82.102B0.99%10.225MIcke hållbara konsumentprodukter7
1167.798B0.76%10.354MHälsoteknik48
19.773B-2.36%10.106MKonsumentservice4
278.242B-0.31%17.480MProducenttillverkning43
71.316B-0.78%9.902MKonsumentservice6
2.203B1.60%2.211MKonsumentservice1
21.305B3.37%7.076MDetaljhandel2
680.378B-5.56%77.839MProcessindustrier47
484.107B-4.90%68.781MProcessindustrier40
4184.954B-2.44%48.542MProcessindustrier201
Kol
1510.473B-7.25%86.278MEnergimineraler33
61.413B-1.91%15.322MKommersiella tjänster12
161.988B-1.02%4.993MElektronisk teknik22
506.112B-0.23%8.481MElektronisk teknik33
372.892B-0.64%47.576MElektronisk teknik20
790.895B-6.03%62.773MIcke-energimineraler44
65.484B2.81%4.674MIcke hållbara konsumentprodukter3
666.156B-1.88%22.997MProcessindustrier44
56.615B2.09%21.282MIndustriella tjänster2
65.231B-1.04%14.098MTekniska tjänster9
304.635B0.11%13.501MDetaljhandel44
5.415B-0.65%13.398MDetaljhandel1
110.167B0.58%3.398MDetaljhandel11
2406.609B-1.14%169.487MVerktyg81
5187.818B-0.04%37.842MProducenttillverkning241
1761.033B-0.64%27.313MElektronisk teknik102
1451.777B-1.03%118.642MElektronisk teknik103
1274.291B-0.63%12.586MElektronisk teknik93
160.031B0.24%29.043MDistributionstjänster15
52.077B-0.24%18.677MDetaljhandel2
1595.297B0.09%25.485MKonsumentvaror66
2086.773B-2.02%129.897MIndustriella tjänster119
269.252B-3.02%30.121MIndustriella tjänster31
80.625B-0.26%36.846MFinans5
116.958B2.71%15.769MFinans5
99.915B7.89%3.357MDistributionstjänster7
87.486B1.05%16.543MDetaljhandel9
66.183B3.50%8.852MIcke hållbara konsumentprodukter8
242.197B3.72%24.443MIcke hållbara konsumentprodukter21
799.859B6.20%14.024MIcke hållbara konsumentprodukter47
111.529B0.94%42.894MIcke-energimineraler15
254.308B0.19%28.435MVerktyg20
417.521B0.22%11.519MKonsumentvaror41
123.782B-2.29%53.069MKonsumentvaror11
370.203B-0.49%25.512MHälsotjänster2
117.442B1.56%5.426MKonsumentservice10
220.297B3.40%4.946MIcke hållbara konsumentprodukter16
110.822B-2.66%19.393MProducenttillverkning6
3123.572B-1.82%21.699MProducenttillverkning324
1276.034B-2.82%35.707MProcessindustrier109
990.646B0.22%19.589MTekniska tjänster102
1615.916B-0.95%347.727MEnergimineraler6
78.697B-0.96%14.183MDetaljhandel7
494.648B-0.30%92.317MTekniska tjänster12
2894.051B-1.59%65.628MFinans44
433.998B-1.57%35.195MFinans9
%Diverse9
807.606B-1.18%10.698MFinans2
6226.407B-0.75%100.295MFinans16
624.000B-0.54%236.691MKommunikationer4
593.351B0.23%183.824MTransporter17
60.294B-0.28%3.654MDistributionstjänster7
1442.857B1.15%6.738MHälsoteknik88
116.158B3.42%26.456MHälsotjänster7
750.220B-2.36%27.379MProducenttillverkning83
12.874B0.26%7.514MDiverse2
937.632B-0.43%5.480MKommersiella tjänster99
332.432B-1.38%18.188MProducenttillverkning49
2121.501B-0.48%21.867MKonsumentvaror44
279.607B1.49%18.222MKonsumentservice21
1101.882B-0.27%69.208MFinans3
26.530B-1.71%2.763MProducenttillverkning7
26.632B-3.20%26.069MIndustriella tjänster4
44.237B-3.37%29.885MEnergimineraler3
6.887B-2.41%7.458MEnergimineraler3
278.006B1.49%78.109MIndustriella tjänster18
570.262B4.10%12.982MKonsumentservice26
85.601B-1.98%25.842MKonsumentvaror12
1347.812B-2.74%90.901MIcke-energimineraler64
881.144B-1.04%25.796MTransporter62
1554.922B0.45%21.886MTekniska tjänster134
9.378B4.78%1.005MKommersiella tjänster1
123.171B1.06%12.577MHälsoteknik13
2114.011B-0.14%11.967MHälsoteknik133
1772.637B0.65%24.912MHälsoteknik77
452.454B-2.46%180.013MIcke-energimineraler10
198.860B-0.98%38.943MFinans1
150.356B-0.84%8.988MKonsumentservice17
30.888B-0.94%8.060MKonsumentservice4
299.931B-3.70%101.271MProcessindustrier33
133.911B-1.85%27.911MTransporter6
1872.198B-0.86%39.952MFinans133
77.436B0.13%13.323MKonsumentvaror17
3152.607B-0.47%60.463MFinans26
21.747B0.85%2.773MKonsumentservice4
3205.464B-0.37%25.121MElektronisk teknik97
144.347B-0.26%4.706MHälsotjänster1
210.647B-0.93%38.062MDetaljhandel18
136.556B-2.36%15.068MKommunikationer16
1489.181B-5.05%337.541MIcke-energimineraler57
1750.522B-0.56%31.171MElektronisk teknik79
995.078B-3.49%34.312MProcessindustrier83
76.850B-1.70%5.302MKonsumentvaror10
28.967B-0.83%6.193MTransporter7
1498.919B-1.47%73.652MProducenttillverkning93
193.254B-1.55%80.631MVerktyg19
569.386B-1.96%45.268MDistributionstjänster50
9.932B-2.24%3.905MKommunikationer3
Ladda fler