Aktiemarknadsindustrier ‒ Kina

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
132.370B0.38-3.24%11.518MKommersiella tjänster27
973.310B0.49-0.44%19.917MElektronisk teknik47
1502.615B0.97-0.67%31.783MProcessindustrier63
654.142B0.900.70%27.997MTransporter33
519.532B0.020.18%16.986MTransporter11
395.302B0.94-1.95%41.675MVerktyg12
375.031B1.71-2.94%37.239MIcke-energimineraler28
366.284B4.08-1.49%9.480MIcke hållbara konsumentprodukter53
38.056B2.11-2.06%3.294MDetaljhandel5
1389.523B1.57-2.52%12.932MProducenttillverkning150
139.454B0.87-2.09%11.093MKonsumentvaror13
4605.549B1.330.53%4.632MIcke hållbara konsumentprodukter34
80.931B2.00-1.12%4.656MIcke hållbara konsumentprodukter6
1070.125B0.76-0.63%6.273MHälsoteknik63
15.107B0.144.29%62.052MKonsumentservice2
238.065B1.53-0.42%22.415MProducenttillverkning42
66.031B2.23-0.97%11.310MKonsumentservice6
1.614B-4.07%2.687MKonsumentservice1
11.824B1.27-1.31%6.146MDetaljhandel2
584.645B1.66-2.04%25.234MProcessindustrier51
457.005B1.45-2.00%14.443MProcessindustrier48
3140.908B1.33-1.79%19.022MProcessindustrier206
Kol
1690.203B5.69-2.54%32.847MEnergimineraler32
52.821B2.73-2.62%13.709MKommersiella tjänster13
62.727B0.76-1.31%17.309MElektronisk teknik16
286.503B0.73-1.70%7.227MElektronisk teknik36
186.212B0.55-2.54%10.945MElektronisk teknik17
559.451B4.42-1.04%12.383MIcke-energimineraler42
49.861B1.15-0.55%4.139MIcke hållbara konsumentprodukter4
438.540B1.25-0.28%6.881MProcessindustrier45
89.900B0.100.20%26.253MIndustriella tjänster3
69.219B0.29-2.65%9.231MTekniska tjänster13
189.415B1.99-0.58%26.591MDetaljhandel30
360.333B0.81-0.90%5.578MDetaljhandel1
87.386B1.081.12%3.230MDetaljhandel9
2045.227B1.75-1.03%35.816MVerktyg75
4907.500B0.60-0.97%13.927MProducenttillverkning274
1194.183B0.75-2.14%13.746MElektronisk teknik91
1170.637B2.42-1.89%24.068MElektronisk teknik117
721.786B0.64-1.94%6.914MElektronisk teknik77
130.242B0.87-3.05%11.272MDistributionstjänster16
23.317B-2.17%27.928MDetaljhandel2
1350.368B3.03-0.93%19.350MKonsumentvaror68
2063.630B2.21-0.21%50.929MIndustriella tjänster145
215.524B1.05-1.97%8.766MIndustriella tjänster35
75.908B3.25-0.74%42.927MFinans7
95.555B1.91-1.39%14.756MFinans4
39.223B0.92-1.52%5.342MDistributionstjänster8
144.518B2.49-1.65%15.894MDetaljhandel15
311.139B1.11-0.74%5.544MIcke hållbara konsumentprodukter13
253.780B0.24-1.06%8.675MIcke hållbara konsumentprodukter25
796.138B1.19-0.86%5.276MIcke hållbara konsumentprodukter49
70.379B1.29-1.54%14.884MIcke-energimineraler21
204.245B2.01-1.08%8.986MVerktyg17
489.093B2.25-0.35%13.632MKonsumentvaror47
91.043B3.71-1.64%32.744MKonsumentvaror8
72.557B0.10-0.63%4.558MHälsotjänster4
169.059B0.38-2.22%5.280MKonsumentservice11
202.166B0.59-1.17%3.577MIcke hållbara konsumentprodukter19
52.309B0.39-2.00%18.262MProducenttillverkning3
3076.215B0.74-2.38%10.172MProducenttillverkning369
1104.532B1.58-1.27%9.366MProcessindustrier94
731.342B0.46-2.54%8.978MTekniska tjänster83
1603.933B6.741.37%207.160MEnergimineraler10
95.885B0.40-1.12%5.952MDetaljhandel11
313.355B0.39-1.18%132.289MTekniska tjänster7
2171.796B2.620.14%26.417MFinans47
293.736B1.56-0.18%13.048MFinans7
%Diverse9
798.284B2.402.95%14.625MFinans3
4549.812B6.590.55%224.089MFinans14
500.308B0.941.81%181.676MKommunikationer6
507.975B1.11-2.83%81.031MTransporter13
72.764B1.59-1.02%4.774MDistributionstjänster12
1053.397B1.51-1.94%4.006MHälsoteknik91
266.961B0.56-0.43%29.111MHälsotjänster9
624.416B0.64-1.84%12.920MProducenttillverkning82
980.031B0.60-2.12%4.863MKommersiella tjänster123
315.499B2.42-1.72%38.421MProducenttillverkning51
1830.206B1.47-1.34%21.617MKonsumentvaror42
183.440B0.47-2.65%20.555MKonsumentservice21
920.339B5.491.15%33.688MFinans2
28.946B1.07-2.05%7.507MProducenttillverkning8
15.994B0.00-1.11%11.866MIndustriella tjänster4
461.695B0.111.61%72.316MEnergimineraler5
17.398B2.11-0.68%24.243MEnergimineraler3
251.955B0.52-0.31%13.974MIndustriella tjänster15
100.078B0.18-2.47%10.334MKonsumentservice22
72.449B3.87-1.14%3.793MKonsumentvaror10
1240.062B0.90-1.90%18.581MIcke-energimineraler75
986.317B2.84-0.40%17.085MTransporter68
1623.514B0.95-2.21%11.188MTekniska tjänster177
6.561B0.90-1.52%1.530MKommersiella tjänster1
37.010B1.23-1.73%8.334MHälsoteknik5
2850.183B1.05-1.08%9.735MHälsoteknik218
378.885B2.54-1.89%11.688MHälsoteknik32
437.542B1.57-1.12%78.902MIcke-energimineraler13
196.219B3.261.41%56.007MFinans1
143.229B4.50-1.30%5.609MKonsumentservice19
28.165B1.46-1.77%8.104MKonsumentservice4
202.091B1.50-1.09%9.948MProcessindustrier30
134.238B5.42-0.15%37.670MTransporter6
1699.796B2.77-0.70%39.255MFinans141
83.340B0.69-2.84%9.398MKonsumentvaror20
4021.083B5.190.56%54.661MFinans30
23.546B1.27-2.22%3.816MKonsumentservice4
3210.512B0.34-2.30%15.828MElektronisk teknik139
66.272B0.570.07%4.067MHälsotjänster1
192.938B2.34-0.91%15.675MDetaljhandel27
1043.540B0.025.35%13.414MKommunikationer7
1032.896B5.14-1.09%62.512MIcke-energimineraler62
1252.928B2.08-1.81%22.815MElektronisk teknik85
672.554B2.84-1.43%11.112MProcessindustrier75
75.040B0.76-3.16%8.684MKonsumentvaror10
36.198B1.38-1.60%4.277MTransporter10
1105.669B1.35-0.86%26.200MProducenttillverkning76
117.772B3.06-0.72%8.867MVerktyg14
595.332B1.32-1.71%34.635MDistributionstjänster67
4.122B1.13-3.86%1.388MKommunikationer2
Ladda fler