Real Estate Development (Bransch)

154
Aktier
2360.273B
Börsvärde
36.614M
Volym
−3.55%
Förändring
−2.37%
Perf månad
+14.02%
Perf år
−5.90%
Perf YTD
          
000002 CHINA VANKE CO
28.98-3.75%-1.13Sälj98.695M340.308B8.803.42104300.00
000005 SHN FOUNTAIN CORP
2.97-2.62%-0.08Stark sälj10.441M3.229B16.960.18745.00
000006 SHN ZHENYE GROUP
5.08-3.42%-0.18Stark sälj13.236M7.101B0.60
000009 CHINA BAOAN GROUP
6.48-1.82%-0.12Köp117.737M17.023B53.880.1213695.00
000011 SHN PROPS &RES DEV
8.82-2.54%-0.23Sälj2.808M5.394B9.780.935504.00
000014 SHAHE INDUSTRIAL C
9.12-2.67%-0.25Stark sälj2.278M1.890B14.260.66148.00
000031 GRANDJOY HOLDINGS
6.34-3.35%-0.22Sälj15.682M28.118B7.410.894238.00
000036 CHINA UNION HOLD L
3.93-2.96%-0.12Stark sälj8.173M6.010B7.160.57835.00
000040 TUNGHSU AZURE RENE
3.65-9.43%-0.38Stark sälj69.265M5.992B-0.142292.00
000046 OCEANWIDE HOLDINGS
4.57-4.19%-0.20Sälj30.643M24.786B15.420.3110248.00
000049 SHENZHEN DESAY BAT
46.50-5.22%-2.56Stark köp10.602M10.165B21.692.2610565.00
000056 SHENZHEN WONGTEE I
3.96-2.94%-0.12Stark sälj9.792M4.660B80.630.05722.00
000069 SHENZHEN OVERSEAS
7.08-3.80%-0.28Stark sälj48.395M60.370B5.251.4024934.00
000159 XINJIANG INTL IND
5.53-4.16%-0.24Stark sälj13.198M2.774B127.090.05315.00
000402 FINANCIAL STREET H
7.50-2.98%-0.23Stark sälj11.052M23.104B6.411.213557.00
000502 LVJING HOLDING CO
7.01-1.68%-0.12Stark sälj4.313M1.318B39.150.18127.00
000506 ZHONGRUN RESOURCES
2.760.36%0.01Sälj16.075M2.555B151.100.021503.00
000514 CHONGQING YUKAIFA
4.16-3.70%-0.16Sälj6.783M3.645B147.950.03740.00
000517 RONGAN PROPERTY CO
2.79-1.41%-0.04Stark köp20.717M9.010B10.580.271432.00
000526 XIAMEN UNIGROUP XU
28.25-3.52%-1.03Sälj630.560K2.817B326.060.0914392.00
000534 WEDGE INDUSTRIAL C
9.45-4.64%-0.46Sälj1.862M4.874B38.530.26324.00
000537 TIANJIN GUANGYU DE
7.23-4.24%-0.32Sälj9.391M14.062B5.301.431890.00
000540 ZHONGTIAN FINANCIA
3.06-2.55%-0.08Stark sälj32.741M21.897B-0.258574.00
000558 LANDER SPORTS DEVE
3.15-1.56%-0.05Sälj8.375M4.125B-0.11174.00
000567 HAINAN HAIDE IND C
8.73-5.83%-0.54Sälj8.630M5.943B30.090.3163.00
000573 DONGGUAN WINNERWAY
3.00-3.23%-0.10Sälj8.154M1.930B8.210.38402.00
000608 YANG GUANG CO LT
4.67-2.51%-0.12Stark sälj1.905M3.592B-0.04147.00
000609 BEIJING ZODI INVES
4.81-2.24%-0.11Stark sälj6.896M1.472B-0.45233.00
000615 KINGHAND INDUSTRIA
3.98-4.78%-0.20Stark sälj8.029M3.256B29.990.143702.00
000616 HNA INVESTMENT GP
2.35-3.69%-0.09Stark sälj8.470M3.490B223.850.01175.00
000620 MACROLINK CULTURAL
3.80-2.56%-0.10Sälj7.943M7.397B7.090.557939.00
000628 CHENGDU HI-TECH DE
9.59-3.71%-0.37Sälj3.580M3.102B36.320.27897.00
000631 SHUNFA HENGYE CORP
2.85-2.06%-0.06Sälj2.944M7.079B10.070.29760.00
000638 VANFUND URBAN INVE
4.77-1.45%-0.07Sälj4.086M1.498B-0.45390.00
000656 JINKE PROPERTY GRO
7.14-3.38%-0.25Sälj33.163M39.461B7.081.0623941.00
000667 MYHOME REAL ESTATE
2.70-0.37%-0.01Sälj12.416M6.686B199.260.013732.00
000668 RONGFENG HOLDING G
13.69-3.79%-0.54Sälj1.915M2.090B30.000.47160.00
000671 SUNSHINE CITY GRP
7.17-5.78%-0.44Sälj39.249M30.636B8.330.919201.00
000679 DALIAN FRIENDSHIP
3.47-5.19%-0.19Stark sälj5.837M1.304B-1.12526.00
000691 HAINAN YATAI INDUS
3.75-4.58%-0.18Stark sälj3.089M1.270B-0.0228.00
000718 SUNING UNIVERSAL
3.39-4.78%-0.17Sälj22.168M9.793B8.180.44787.00
000732 TAHOE GROUP CO LTD
5.61-3.77%-0.22Stark sälj24.470M14.510B4.491.3011207.00
000736 CCCG REAL ESTATE C
7.20-2.31%-0.17Köp3.568M3.943B5.821.27929.00
000797 CHINA WUYI
3.54-4.58%-0.17Sälj7.836M5.783B21.680.203819.00
000809 TIELING NEWCITY
2.20-3.08%-0.07Sälj6.877M1.872B54.310.04159.00
000838 CASIN REAL ESTATE
3.10-3.13%-0.10Stark sälj5.211M3.521B29.200.11851.00
000861 GUANGDONG HIGHSUN
2.37-2.47%-0.06Sälj8.989M5.430B48.500.061095.00
000863 SANXIANG IMPRESSIO
4.41-3.71%-0.17Stark sälj2.865M6.185B-0.16658.00
000886 HAINAN EXPRESSWAY
4.48-5.49%-0.26Köp28.150M4.687B72.480.07510.00
000897 TIANJIN JINBIN DEV
2.17-4.82%-0.11Sälj23.333M3.687B-0.08623.00
000918 CHINA CALXON GROUP
5.74-1.88%-0.11Stark sälj5.272M10.555B-0.812290.00
000926 HBFX S&TECHNOLOGY
6.03-3.67%-0.23Stark sälj13.467M5.943B6.830.923681.00
000931 BEIJING CENTERGATE
9.24-4.25%-0.41Sälj16.826M7.268B75.160.132752.00
000981 YINYI CO LTD
1.57-2.48%-0.04Sälj17.813M6.485B-0.5011601.00
001979 CHINA MERCHANTS SH
18.13-2.68%-0.50Stark sälj17.481M144.009B12.221.5224791.00
002077 JIANGSU DAGANG CO
6.60-6.12%-0.43Neutral31.159M4.080B-1.301031.00
002133 COSMOS GROUP CO LT
3.12-3.11%-0.10Stark sälj5.613M2.493B11.130.29375.00
002146 RISESUN REAL EST D
9.06-2.89%-0.27Sälj23.024M40.568B4.662.0024607.00
002208 HEFEI URBAN CONSTR
6.66-3.76%-0.26Sälj5.795M3.544B22.270.31221.00
002244 HANGZHOU BINJIANG
4.40-4.56%-0.21Sälj14.951M14.344B10.460.441248.00
002285 SHENZHEN WORLDUNI
3.24-4.42%-0.15Stark sälj13.285M6.876B64.940.0527870.00
002305 LANGOLD REAL ESTAT
1.99-6.57%-0.14Sälj26.375M3.694B43.650.05696.00
002314 SHENZHEN NEW NANSH
2.87-3.04%-0.09Sälj7.117M8.015B22.730.134054.00
002344 HAINING CHINA LEAT
4.18-2.79%-0.12Sälj9.615M5.515B17.750.241332.00
002968 CHONGQING NEW DAZH
59.66-4.86%-3.05Stark sälj1.224M4.493B17673.00
200011 SHN PROPS &RES DEV
5.09-1.93%-0.10Sälj86.300K2.758B5.420.965504.00
200056 SHENZHEN WONGTEE I
2.15-3.59%-0.08Stark sälj713.691K2.271B41.720.05722.00
600007 CHINA WORLD TRADE CENTER COMPANY LTD.
15.71-2.36%-0.38Stark sälj2.307M16.207B17.550.922220.00
600048 POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP
15.33-3.40%-0.54Sälj82.177M189.372B8.531.8649127.00
600052 ZHEJIANG GUANGSHA CO.,LTD.
5.053.70%0.18Köp36.657M4.246B3.501.39154.00
600064 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED
9.52-4.03%-0.40Sälj15.412M12.261B7.441.33834.00
600067 CITYCHAMP DARTONG CO.,LTD.
3.81-3.05%-0.12Stark sälj3.523M5.469B8.230.481532.00
600077 SUNDY LAND INVESTMENT CO.,LTD.
3.03-3.50%-0.11Köp7.946M4.208B24.530.13774.00
600082 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT
3.75-3.10%-0.12Stark sälj5.314M2.500B81.650.0582.00
600094 GREATTOWN HOLDINGS LTD.
6.21-3.12%-0.20Köp48.952M15.867B16.580.391097.00
600095 HARBIN HIGH-TECH GROUP
9.55-5.63%-0.57Köp25.409M3.656B181.040.06643.00
600158 CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
9.77-3.93%-0.40Sälj13.748M8.581B118.810.09
600159 BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
2.42-3.59%-0.09Stark sälj2.605M2.083B15.570.16341.00
600173 WOLONG REAL ESTATE GROUP CO.,LTD.
4.88-2.20%-0.11Sälj3.671M3.492B5.910.85557.00
600185 GREE REAL ESTATE CO.,LTD
4.62-2.53%-0.12Stark sälj4.896M8.904B15.810.321643.00
600208 XINHU ZHONGBAO CO.,LTD
3.51-4.62%-0.17Sälj113.860M31.133B9.850.371427.00
600215 CHANGCHUNJINGKAI (GROUP)
9.404.68%0.42Köp23.176M4.176B46.750.1983.00
600223 LUSHANG PROPERTY CO.,LTD.
10.12-9.96%-1.12Köp77.947M11.251B45.100.253601.00
600225 TIANJIN SONGJIANG CO.,LTD.
2.42-5.10%-0.13Sälj14.672M2.386B-0.42690.00
600234 GUANGHE LANDSCAPE CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD, SHANXI
9.561.59%0.15Köp834.653K1.905B-0.03119.00
600239 YUNNAN METROPOLITAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD
2.88-2.70%-0.08Sälj16.984M4.753B-0.504087.00
600240 BEIJING HOMYEAR CAPITAL HOLDINGS CO.,LTD
0.415.13%0.02Neutral56.776M555.458M-7.97100.00
600246 BEIJING VANTONE REAL ESTATE CO.,LTD.
5.20-5.45%-0.30Köp13.044M11.297B49.590.11352.00
600247 JILIN CHENGCHENG GROUP CO.,LTD
3.87-1.78%-0.07Sälj2.070M1.326B-0.12128.00
600266 BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT& DEVELOPMENT CO.,LTD.
7.73-3.50%-0.28Sälj11.510M15.062B6.391.252524.00
600322 TIANJIN REALTY DEVELOPMENT(GROUP)
2.83-3.41%-0.10Stark sälj14.271M3.240B15.820.19570.00
600325 HUAFA INDUSTRIAL CO.,LTD.ZHUHAI
7.28-3.19%-0.24Stark sälj32.825M15.868B6.641.134972.00
600340 CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT CO.,LTD.
26.40-3.19%-0.87Stark sälj13.925M80.891B6.154.6126779.00
600376 BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT,CO.,LTD
7.42-3.39%-0.26Stark sälj8.542M19.811B5.741.341866.00
600383 GEMDALE CORPORATION
13.17-3.73%-0.51Sälj27.662M61.760B7.461.837564.00
600393 GUANGZHOU YUETAI GROUP CO.,LTD.
2.83-1.39%-0.04Sälj21.965M7.279B153.480.021257.00
600415 ZHEJIANG CHINA COMMODITIES CITY GROUP CO.,LTD.
3.91-2.74%-0.11Sälj20.160M21.882B29.340.144691.00
600463 BEIJING AIRPORT HIGH-TECH PARK CO.,LTD.
6.85-4.33%-0.31Stark sälj2.320M2.148B-0.04668.00
600503 DELUXE FAMILY
3.47-3.61%-0.13Köp81.449M5.768B-0.03436.00
600533 NANJING CHIXIA DEVELOPMENT
3.20-2.74%-0.09Sälj10.774M3.454B5.760.571587.00
600555 HNA INNOVATION
2.02-9.82%-0.22Stark sälj20.774M2.920B-0.18121.00
600565 DIMA HOLDINGS CO. ,LTD.
3.17-3.94%-0.13Stark sälj15.642M7.810B6.580.515048.00
600568 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD
1.54-4.35%-0.07Stark sälj54.629M3.209B-0.981341.00
600603 GUANGHUI LOGISTICS
5.56-2.63%-0.15Köp14.366M7.020B12.300.46716.00
600604 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD.
8.10-2.53%-0.21Stark sälj20.076M15.567B77.230.11185.00
600606 GREENLAND HOLDINGS CORPORATION LIMITED
6.49-2.70%-0.18Sälj35.216M81.162B5.681.1739091.00
600615 SHANGHAI FENGHWA GROUP CO.,LTD
9.84-6.82%-0.72Sälj4.745M1.986B81.480.13163.00
600620 SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD.
6.21-2.66%-0.17Stark sälj3.841M4.381B48.850.13418.00
600622 EVERBRIGHT JIABAO CO.,LTD
3.71-4.38%-0.17Sälj17.501M5.819B7.760.50344.00
600634 SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT C0.,LTD
1.461.39%0.02Sälj11.530M829.054M-9.54504.00
600638 SHANGHAI NEW HUANG PU INDUSTRIAL GROUP
6.12-10.00%-0.68Sälj7.309M4.579B9.420.72516.00
600639 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
13.38-3.18%-0.44Stark sälj2.339M15.512B15.480.89376.00
600641 SHANGHAI WANYE ENTERPRISES CO.,LTD.
20.20-9.09%-2.02Köp30.279M16.927B27.830.80457.00
600643 SHANGHAI AJ GROUP CO.,LTD.
9.09-6.10%-0.59Stark sälj26.147M15.700B11.520.84620.00
600647 SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL
13.25-4.33%-0.60Sälj1.557M1.927B-0.0236.00
600648 SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
16.93-2.48%-0.43Stark sälj2.920M19.710B21.720.803306.00
600649 SHANGHAI SMI HOLDING
5.48-2.14%-0.12Stark sälj9.047M14.166B21.990.25253.00
600657 CINDA REAL ESTATE CO.,LTD.
3.68-4.17%-0.16Stark sälj7.816M10.951B5.830.663169.00
600658 BEIJING ELECTRONIC ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD
4.76-3.25%-0.16Sälj2.734M5.503B22.490.22499.00
600663 SHANGHAI LUJIAZUI FINANCE & TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
12.92-1.90%-0.25Sälj4.154M53.130B14.380.925431.00
600665 TANDE CO.,LTD.
3.56-2.73%-0.10Sälj2.598M3.163B10.090.361970.00
600675 CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED
4.56-5.00%-0.24Stark sälj5.994M29.262B7.740.621921.00
600683 METRO LAND
4.13-3.28%-0.14Stark sälj3.086M3.163B12.530.34680.00
600684 GUANGZHOU PEARL RIVER INDUSRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
3.54-3.28%-0.12Stark sälj4.524M3.124B-0.011097.00
600687 GANSU GANGTAI HOLDING(GROUP)
1.44-5.26%-0.08Stark sälj25.442M2.263B-1.04949.00
600692 SHANG HAI YA TONG CO.,LTD.
6.16-3.14%-0.20Stark sälj4.609M2.237B85.600.07846.00
600701 HARBIN GONG DA HIGH-TECH ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD.
1.89-5.03%-0.10Sälj1.356M2.059B-4.311783.00
600724 NINGBO FUDA COMPANY LIMITED
3.45-3.90%-0.14Stark sälj3.923M5.188B6.240.571628.00
600732 SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY
8.71-4.50%-0.41Köp8.122M16.689B123.910.0727.00
600736 SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTD
5.38-3.93%-0.22Stark sälj11.298M6.447B13.690.411731.00
600743 HUAYUAN PROPERTY CO.,LTD.
2.29-3.38%-0.08Sälj6.743M5.560B7.340.32796.00
600748 SHANGHAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD.
5.37-4.96%-0.28Sälj15.788M10.422B12.960.448097.00
600766 YANTAI YUANCHENG GOLD CO.,LTD .
7.49-2.98%-0.23Stark sälj8.617M1.731B-0.0125.00
600773 TIBET URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.,LTD
5.76-3.68%-0.22Sälj6.617M4.902B46.570.13258.00
600790 ZHEJIANG CHINA LIGHT&TEXTILE INDUSTRIAL CITY GROUP CO.,LTD.
3.35-2.90%-0.10Sälj10.744M5.057B10.920.321040.00
600791 BEH-PROPERTY CO., LTD
3.49-5.93%-0.22Sälj5.020M1.680B-0.08163.00
600807 SHANDONG TYAN HOME CO.,LTD
3.780.00%0.00Köp6.165M3.270B3.121.21450.00
600823 SHANGHAI SHIMAO CO.,LTD
4.09-2.85%-0.12Stark sälj13.652M15.792B6.380.662097.00
600848 SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORPORATION LIMITED
23.59-2.24%-0.54Stark sälj5.605M45.926B32.290.75322.00
600883 YUNNAN BOWIN TECHNOLOGY&INDUSTRY CO.,LTD.
9.40-3.09%-0.30Köp4.143M2.290B315.960.0398.00
600890 CRED HOLDING CO.,LTD
7.07-5.48%-0.41Köp6.133M4.332B-0.0520.00
600895 SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO.,LTD
14.50-3.91%-0.59Sälj15.643M23.370B41.880.36170.00
601155 SEAZEN HOLDINGS CO.,LTD.
34.00-5.53%-1.99Sälj20.623M80.413B7.304.9620653.00
601512 CHINA-SINGAPORE SUZHOU INDUSTRIAL P
12.38-3.51%-0.45Sälj8.692M19.231B1890.00
601588 BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED
3.08-3.45%-0.11Stark sälj10.680M10.741B8.200.395167.00
601828 RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD.
11.68-3.31%-0.40Köp10.404M42.884B10.461.1624339.00
603506 NACITY PROPERTY SERVICE GROUP
19.60-5.86%-1.22Sälj2.187M2.793B24.820.847515.00
900902 SHANGHAI SHIBEI HI-TECH CO.,LTD.
0.36-3.99%-0.01Stark sälj2.152M4.881B3.380.11185.00
900911 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
0.92-4.79%-0.05Sälj266.700K7.475B1.040.93376.00
900912 SHANGHAI WAI GAOQIAO FREE TRADE ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.
1.17-3.55%-0.04Sälj430.100K9.536B1.440.843306.00
Ladda fler
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Program Hur det fungerar Diagramfunktioner Priser Refer a friend Ordningsregler Help Center Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Diagramlösningar Lightweight Charting Library Blogg och nyheter Twitter
Profil Profilinställningar Konto och fakturering Refer a friend Mina kölappar Help Center Publicerade idéer Följare Följer Privata meddelanden Chatt Logga ut