Läkemedel: större (Bransch)

126
Aktier
2156.683B
Börsvärde
11.477M
Volym
+0.88%
Förändring
+0.86%
Perf månad
+35.57%
Perf år
+17.71%
Perf YTD
Lyft din handel till en högre nivå Gratis testperiod
          
000028 CN ACCORD MEDICINE
38.39-0.52%-0.20Stark sälj2.818M15.377B11.153.46
000153 ANHUI FENGYUAN PHA
8.270.98%0.08Sälj4.590M2.581B23.320.3545560.00
000411 ZHEJIANG INTL GP C
13.311.29%0.17Sälj1.781M3.313B20.210.662710.00
000423 DONG-E-E-JIAO CO
34.240.23%0.08Sälj4.671M22.050B116.510.294509.00
000538 YUNNAN BAIYAO GRP
106.94-0.32%-0.34Sälj6.125M134.820B27.403.948131.00
000590 TUS- PHARMACEUTICA
8.091.38%0.11Sälj1.118M1.937B55.730.141256.00
000597 NORTHEAST PHARMACE
4.750.85%0.04Sälj3.206M6.006B85.480.067567.00
000623 JILIN AODONG PHARM
15.32-0.52%-0.08Sälj6.405M17.542B10.481.534462.00
000650 RENHE PHARMACY CO
9.86-2.47%-0.25Neutral70.039M13.803B21.340.476538.00
000705 Z/ZHENYUAN SHARE C
7.210.84%0.06Sälj1.580M2.409B25.710.281938.00
000788 PKU HEALTHCARE COR
7.000.43%0.03Köp3.135M4.172B80.020.09787.00
000790 CHENGDU HUASUN TEC
5.24-1.13%-0.06Sälj12.370M3.230B76.260.07707.00
000950 C.Q. PHARMACEUTICA
5.060.20%0.01Sälj4.108M8.821B9.930.5112498.00
000963 HUADONG MEDICINE
43.101.46%0.62Sälj37.101M75.417B30.581.3911359.00
000990 CHENGZHI CO. LTD.
12.75-3.26%-0.43Stark sälj12.732M15.494B19.230.694469.00
002004 HUAPONT-LIFE SCIEN
6.130.49%0.03Sälj35.443M12.137B17.490.3512450.00
002118 JILIN ZIXIN PHARMA
2.851.42%0.04Sälj8.839M3.650B-0.541096.00
002198 GUANGDONG JIAYING
9.02-0.55%-0.05Köp72.889M4.578B177.500.05764.00
002390 GUIZHOU XINBANG PH
10.603.31%0.34Köp10.774M16.789B62.790.165778.00
002399 SHENZHEN HEPALINK
16.061.52%0.24Sälj2.128M21.915B23.930.661957.00
002411 YANAN BICON PHARMA
5.592.95%0.16Köp49.434M8.565B-0.674250.00
002435 CHANGJIANGRUNFA HE
5.870.69%0.04Sälj25.279M7.255B25.060.232163.00
002566 JILIN JIAN YISHENG
7.561.61%0.12Sälj2.854M2.502B28.520.261744.00
002675 YANTAI DONGCHENG B
20.232.95%0.58Köp3.494M16.229B38.370.512000.00
002688 JINHE BIOTECHNOLOG
6.660.15%0.01Köp8.967M4.231B28.420.232120.00
002758 ZJAMP GROUP CO LTD
9.570.21%0.02Sälj2.479M4.670B20.540.476392.00
002864 SHAANXI PANLONG PH
23.09-0.56%-0.13Sälj640.800K1.992B22.921.01859.00
002868 LIFECOME BIOCHEMIS
10.88-0.37%-0.04Sälj467.451K1.669B51.680.21656.00
002872 TIANSHENG PHARMACE
5.300.76%0.04Köp1.180M1.685B-1.601763.00
002873 GUIYANG XINTIAN PH
18.000.00%0.00Köp901.772K2.052B23.060.841054.00
002898 ZHUHAI SAILONG PHA
10.40-2.26%-0.24Köp1.237M1.830B-0.33353.00
002900 HARBIN MEDISAN PHA
30.146.80%1.92Köp32.776M9.337B15.591.811675.00
002907 CHONGQING PHARSCIN
12.98-0.92%-0.12Köp1.174M5.195B41.090.321520.00
002923 ZHUHAI RUNDU PHARM
22.045.40%1.13Köp2.396M4.054B27.970.761479.00
003020 HEFEI LIFEON PHARM
55.421.32%0.72Köp1.106M5.134B34.291.60975.00
200028 CN ACCORD MEDICINE
23.02-0.60%-0.14Sälj110.000K15.377B5.763.34
300006 CHONGQING LUMMY PH
7.05-0.14%-0.01Sälj4.880M7.444B-0.351438.00
300016 BEIJING BEILU PHAR
9.800.62%0.06Sälj4.634M4.792B24.030.41827.00
300039 SHANGHAI KAIBAO PH
4.81-1.64%-0.08Köp13.513M5.031B46.220.111640.00
300049 INNER MONGOLIA FUR
11.732.36%0.27Köp11.230M3.007B45.970.25508.00
300086 HONZ PHARMACEUTICA
5.792.48%0.14Sälj11.745M2.605B-0.021348.00
300204 STAIDSON (BEIJING)
10.550.38%0.04Köp10.856M4.955B-0.27835.00
300401 ZHEJIANG GARDEN BI
12.780.95%0.12Sälj2.895M6.944B21.560.59505.00
300452 ANHUI SUNHERE PHAR
14.802.42%0.35Sälj3.111M2.639B25.400.57859.00
300485 BEIJING SCIENCE SU
12.950.54%0.07Sälj2.795M6.238B36.100.36621.00
300519 ZHEJIANG XINGUANG
15.870.44%0.07Sälj1.724M2.539B22.850.69321.00
300534 GANSU LONGSHENRONG
5.981.87%0.11Sälj2.973M1.814B978.330.01298.00
300558 BETTA PHARMACEUTIC
101.492.43%2.41Sälj3.390M42.115B65.441.531466.00
300573 SHENYANG XINGQI PH
152.441.63%2.44Köp1.087M12.185B93.051.621102.00
300583 SHANDONG SITO BIO
20.920.24%0.05Sälj286.400K2.233B-1.511110.00
300584 NANJING HICIN PHAR
18.680.59%0.11Sälj359.150K2.242B43.210.43619.00
300595 AUTEK CHINA INC
101.203.00%2.95Köp6.275M85.565B156.900.631926.00
300630 HAINAN POLY PHARM
50.61-0.61%-0.31Köp1.817M22.022B49.371.03848.00
300636 JIANGXI SYNERGY PH
16.802.82%0.46Sälj1.650M3.458B28.390.58965.00
300702 ZHEJIANG TIANYU PH
37.03-2.89%-1.10Stark sälj2.354M12.837B20.021.924309.00
300705 HUNAN JIUDIAN PHAR
32.412.27%0.72Stark köp2.678M7.606B61.170.521273.00
300723 YIPINHONG PHARMACE
25.20-0.16%-0.04Sälj960.498K7.100B28.470.89940.00
300765 CSPC INNOVATION PH
14.031.67%0.23Sälj1.516M7.660B24.260.571672.00
300878 ZHEJIANG WECOME PH
45.351.14%0.51Sälj328.508K3.648B1049.00
600079 HUMANWELL HEALTHCARE (GROUP) CO.,LTD.
27.270.04%0.01Sälj10.223M43.892B29.530.9215042.00
600080 GINWA ENTERPRISE(GROUP) INC.
6.71-5.36%-0.38Sälj9.114M2.505B57.130.12676.00
600085 BEIJING TONGRENTANG CO.,LTD
34.081.43%0.48Köp30.773M46.740B41.480.8118764.00
600129 CHONGQING TAIJI INDUSTRY(GROUP) CO.,LTD
18.150.00%0.00Köp11.505M10.108B82.950.2212782.00
600211 TIBET RHODIOLA PHARMACEUTICAL HOLDING CO.
58.690.26%0.15Sälj3.484M14.551B32.491.80476.00
600216 ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD
14.721.17%0.17Sälj12.823M14.106B16.680.875835.00
600226 ZHEJIANG HUGE LEAF CO.,LTD
2.67-0.74%-0.02Sälj8.478M8.317B-0.28611.00
600252 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD.
2.850.71%0.02Sälj11.693M9.762B16.490.173993.00
600267 ZHEJIANG HISUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD
13.550.15%0.02Sälj4.149M15.838B21.650.638446.00
600332 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED
29.50-0.87%-0.26Sälj6.676M45.433B14.402.0725168.00
600479 ZHUZHOU QIANJIN PHARMACEUTICAL
9.47-1.56%-0.15Sälj6.200M3.963B13.540.714921.00
600511 CHINA NATIONAL MEDICINES CORPORATION LTD.
33.370.33%0.11Sälj5.251M25.178B17.321.922982.00
600518 KANGMEI PHARMACEUTICAL CO., LTD
3.060.00%0.00Köp40.637M15.113B-5.687786.00
600530 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD
3.472.36%0.08Neutral13.262M2.689B28.920.12893.00
600535 TASLY PHARMACEUTICA GROUP
13.640.96%0.13Sälj6.601M20.500B17.610.779284.00
600538 BEIHAI GOFAR CHUANSHAN BIOLOGICAL
6.71-0.74%-0.05Sälj3.346M3.434B549.590.01443.00
600568 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD
2.010.00%0.00Köp17.905M4.006B1256.250.001236.00
600613 SHANGHAI SHENQI PHARMACEUTICAL INVESTMENT MANAGEMENT
5.240.77%0.04Sälj3.252M2.697B-0.611301.00
600624 SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD
7.56-0.79%-0.06Köp9.226M5.176B-0.091508.00
600664 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
2.811.81%0.05Sälj9.562M7.075B-0.3211059.00
600671 HANGZHOU TIAN-MU-SHAN PHARMACEUTICAL ENTERPRISE CO.,LTD
8.160.62%0.05Sälj211.010K993.716M-0.36
600771 GUANGYUYUAN CHINESE HERBAL MEDICINE
26.0310.02%2.37Stark köp56.356M12.741B1207.140.021955.00
600781 FUREN GROUP PHARMACEUTICAL
3.020.67%0.02Sälj4.710M1.894B-2.163686.00
600812 NORTH CHINA PHARMACEUTICAL COMPANY. LTD
12.163.49%0.41Stark köp27.824M20.863B-0.0110909.00
600829 HPGC RENMINTONGTAI PHARMACEUTICAL CORPORATION
5.86-0.17%-0.01Sälj651.588K3.398B24.850.243241.00
600866 STAR LAKE BIOSCIENCE CO.,INC. ZHAOQING GUANGDONG
3.930.51%0.02Sälj2.871M2.904B19.130.202455.00
601607 SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING
20.79-0.19%-0.04Sälj8.374M52.471B10.611.9648136.00
603079 ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD
16.64-0.54%-0.09Sälj1.124M2.849B22.030.931068.00
603087 GAN & LEE PHARMACEUTICALS.
113.50-5.74%-6.91Stark sälj2.811M63.735B52.112.312934.00
603139 SHAANXI KANGHUI PHARMACEUTICAL CO.,LTD
16.72-0.24%-0.04Sälj310.047K1.670B46.200.36742.00
603229 ZHEJIANG AUSUN PHARMACEUTICAL
34.930.49%0.17Sälj550.380K8.355B73.710.47757.00
603233 DASHENLIN PHARMACEUTICAL GROUP
50.48-3.87%-2.03Stark sälj6.106M39.759B36.761.4332337.00
603259 WUXI APPTEC
140.002.94%4.00Köp22.955M405.811B26411.00
603351 NANJING WELL PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
20.330.84%0.17Sälj1.408M2.656B27.880.72559.00
603439 GUIZHOU SANLI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
13.96-1.90%-0.27Stark sälj3.326M5.686B
603538 NINGBO MENOVO PHARMACEUTICAL
45.387.64%3.22Stark köp7.604M6.708B36.211.192432.00
603566 PULIKE BIOLOGICAL ENGINEERING,INC.
23.08-0.56%-0.13Sälj2.280M7.262B28.650.811678.00
603567 HEILONGJIANG ZBD PHARMACEUTICAL
16.310.06%0.01Köp2.950M13.850B29.770.553321.00
603676 TIBET WEIXINKANG MEDICINE CO., LTD
7.881.03%0.08Sälj715.000K3.333B49.970.16500.00
603707 NANJING KING-FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL
40.780.00%0.00Sälj2.227M38.035B43.740.94953.00
603811 ZHEJIANG CHENG YI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
16.61-2.29%-0.39Sälj1.928M3.883B21.310.80690.00
603858 SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO., LTD
22.10-0.54%-0.12Sälj4.111M24.444B12.521.778191.00
603963 DALI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
7.751.04%0.08Sälj1.137M1.703B370.530.02298.00
603998 HUNAN FANGSHENG PHARMACEUTICAL
5.89-0.67%-0.04Sälj4.285M2.529B37.580.162627.00
605077 ZHEJIANG HUAKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
45.87-0.74%-0.34Sälj825.299K7.485B1041.00
605116 AURISCO PHARMACEUTICAL CO.,LTD
14.060.00%0.00Sälj469.056K5.638B939.00
605177 ZHEJIANG EAST-ASIA PHARMACEUTICAL CO., LTD
33.140.15%0.05Sälj630.107K3.765B1233.00
605199 HAINAN HULUWA PHARMACEUTICAL GROUP
28.37-2.17%-0.63Sälj3.803M11.351B90.510.322008.00
688076 SINOPEP-ALLSINO BIOPHARMACEUTICAL
70.424.81%3.23Sälj2.704M15.012B908.00
688117 CHENGDU SHENG NUO BIOTEC CO.,LTD.
50.551.81%0.90Sälj1.242M4.044B591.00
688136 SHAN DONG KEXING BIOPRODUCTS CO., LTD
36.62-0.70%-0.26Sälj2.266M7.276B1412.00
688166 BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.
43.831.81%0.78Köp1.685M17.970B95.690.45745.00
688177 BIO-THERA SOLUTIONS, LTD.
26.90-0.92%-0.25Sälj962.434K11.139B-1.25825.00
688180 SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES
84.040.89%0.74Sälj1.363M68.785B-1.74
688185 CANSINO BIOLOGICS INC.
677.20-0.50%-3.38Köp1.023M117.028B-1.59726.00
688189 HUNAN NUCIEN PHARMACEUTICAL
44.080.87%0.38Sälj678.101K6.171B46.600.94469.00
688266 SUZHOU ZELGEN BIOPHARMACEUTICALS CO.,LTD
77.652.32%1.76Stark köp1.395M18.636B-1.40413.00
688321 SHENZHEN CHIPSCREEN BIOSCIENCES CO., LTD
41.59-0.05%-0.02Köp5.120M17.052B920.580.05669.00
688336 SUNSHINE GUOJIAN PHARMACEUTICAL(SHANGHAI)CO,.LTD
20.853.47%0.70Köp1.677M12.848B-0.241535.00
688356 JENKEM TECHNOLOGY CO., LTD
237.351.36%3.18Köp557.643K14.241B153.00
688399 JIANGSU BIOPERFECTUS TECHNOLOGIES CO., LTD
169.982.49%4.13Köp1.156M9.964B8.8118.82574.00
688488 JIANGSU AIDEA PHARMACEUTICAL
20.923.51%0.71Köp1.037M8.786B396.00
688513 CHENGDU EASTON BIOPHARMACEUTICALS CO.,LTD.
44.710.70%0.31Sälj347.293K5.369B1.59
688566 JIANGSU JIBEIER PHARMACEUTICAL
24.211.34%0.32Köp521.623K4.526B33.940.70913.00
688578 SHANGHAI ALLIST PHARMACEUTICALS CO., LTD
29.901.05%0.31Sälj1.165M13.455B-0.64498.00
688658 YOUCARE PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
22.951.46%0.33Köp1.852M10.328B21.381.062910.00
900904 SHANGHAI SHENQI PHARMACEUTICAL INVESTMENT MANAGEMENT
0.531.35%0.01Köp134.909K2.697B-0.601301.00
Ladda fler
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Om Diagramfunktioner Priser Tipsa en vän Ordningsregler Hjälpcenter Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Diagramlösningar Lightweight Charting Library Blogg och nyheter Twitter