Aktiemarknadsindustrier ‒ Cypern

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.
Bransch
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Sektor
Aktier
Regionala banker1.645 B EUR6.76%+3.10%40.083 KFinance1
Finansiella konglomerat961.917 M EUR+0.87%57.096 KFinance3
Konstruktionsmaterial345.16 M EUR6.22%−0.23%10.759 KNon-Energy Minerals3
Informationsteknologitjänster207.423 M EUR3.04%+2.14%1.4 KTechnology Services1
Fastighetsfond185.6 M EUR+1.29%34.445 KFinance1
Flygfrakt / kurirer136.619 M EUR2.67%+2.67%100Transportation1
Grossistdistributörer77 M EUR5.91%−1.12%32.45 KDistribution Services1
Hotell / resorts / kryssningslinjer76.518 M EUR1.83%−0.62%4.571 KConsumer Services4
Försäkringsmäklare / tjänster73.993 M EUR6.32%+3.68%11.711 KFinance1
Drycker: med alkohol71.709 M EUR0.00%0.00%870Consumer Non-Durables1
Specialbutiker48.217 M EUR+4.93%22.437 KRetail Trade3
Livsmedel: specialiteter / godis31.346 M EUR0.41%−4.63%12.254 KConsumer Non-Durables2
Fastighetsutveckling31.025 M EUR+4.10%9.367 KFinance3
Diverse kommersiella tjänster30.25 M EUR0.05%−0.20%19.732 KCommercial Services2
Jordbruksvaror / Fräsning15.747 M EUR0.00%+5.15%105Process Industries1
Multilinjeförsäkring7.794 M EUR+46.44%1.128 KFinance2
Övrig tillverkning7.126 M EUR+9.30%619Producer Manufacturing1
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring6.213 M EUR+5.77%7 KFinance1
Investmentbolag / aktiefond5.511 M EUR−5.77%42.083 KMiscellaneous2
Varuhus4.9 M EUR+3.57%62.5 KRetail Trade1
Investmentbanker / mäklare2.805 M EUR−0.45%4.817 KFinance4
Investmenthanterare1.873 M EUR+8.33%17.585 KFinance1