Aktiemarknadssektorer ‒ Cypern

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Finans2.932 B EUR3.97%−0.01%71.743 K917
Icke-energimineraler338.717 M EUR3.68%−0.84%4.333 K13
Tekniska tjänster214.831 M EUR2.93%−0.69%28.59 K11
Transporter137.35 M EUR2.66%0.00%40011
Icke hållbara konsumentprodukter103.384 M EUR0.12%+0.48%4.807 K23
Konsumentservice95.506 M EUR1.47%+2.88%9.802 K15
Distributionstjänster83.125 M EUR5.47%−3.16%65.155 K11
Detaljhandel49.852 M EUR−1.61%3.866 K24
Kommersiella tjänster30.507 M EUR0.05%−1.04%1.385 K12
Processindustrier15.901 M EUR0.00%+5.10%19511
Diverse5.85 M EUR−0.89%45.974 K12
Producenttillverkning4.978 M EUR+9.09%16.297 K11