Aktiemarknadsindustrier ‒ Danmark

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
179.363M1.31%10.662KElektronisk teknik2
19.558B2.800.86%15.329KProcessindustrier4
4.963B-1.17%7.129MTransporter1
315.471B1.663.13%618.854KVerktyg1
29.057M13.53%1.518KProducenttillverkning1
286.738B2.490.07%115.400KIcke hållbara konsumentprodukter5
41.598B7.98%1.565MHälsoteknik2
4.262B-0.38%15.528KDetaljhandel1
116.833B1.303.59%425.262KProcessindustrier1
91.316B1.817.05%76.991KIcke-energimineraler4
1.483B8.86%36.953KProcessindustrier1
15.468B-2.56%20.200KIndustriella tjänster1
173.240B0.22-0.68%3.241MProducenttillverkning4
12.530B0.561.53%31.306KElektronisk teknik2
4.981B13.200.88%10.636KDistributionstjänster1
2.004B-1.22%125.974KKonsumentvaror2
47.514M171.88-1.04%610Industriella tjänster1
229.086M2.74%16.833KIndustriella tjänster1
5.480B2.911.24%7.695KFinans2
2.505B2.341.42%10.266KFinans7
66.994B1.292.83%201.470KIcke hållbara konsumentprodukter1
882.172M5.75-4.21%9.899KKonsumentvaror1
2.508B5.302.32%15.552KKonsumentvaror2
7.177B0.86%37.745KProducenttillverkning9
5.470B1.480.39%6.126KProcessindustrier2
24.483B0.024.30%220.656KTekniska tjänster8
101.115B3.082.01%981.736KFinans1
410.519M-3.09%12.661KDetaljhandel1
2.098B6.431.09%2.409KTekniska tjänster6
267.993M0.00%2.055MFinans1
93.713M-8.89%2.475KFinans1
381.349M1.770.00%1.000KDiverse2
353.967B7.300.68%576.187KFinans4
755.285B12.375.73%37.058KTransporter7
%Distributionstjänster1
419.793B0.982.06%333.158KHälsoteknik7
24.713B0.07-0.33%406.664KKommersiella tjänster2
5.601B-1.05%12.690KKonsumentservice5
49.043B7.100.60%1.100MFinans2
43.889M6.56%2.430KProducenttillverkning1
42.895M4.31%179.051KEnergimineraler1
46.437B3.11-0.54%524.539KKonsumentvaror1
56.506B0.28%14Transporter1
25.989B1.354.27%66.579KTekniska tjänster19
1683.207B1.414.09%1.893MHälsoteknik5
3.727B2.343.69%176Konsumentservice2
1.265B7.171.87%11.511KKonsumentservice1
19.757B0.67-0.69%8.303KFinans9
1.248B0.94%4.427KKonsumentvaror3
89.099B2.161.04%121.952KFinans17
3.396B2.241.35%56.971KDetaljhandel1
30.582B0.642.86%321.648KElektronisk teknik2
1.096B1.68-3.33%225Processindustrier1
13.239B4.92-2.56%234.211KIcke hållbara konsumentprodukter1
262.059B0.492.50%405.687KTransporter2
164.019M7.581.14%4.415KProducenttillverkning1
3.318B31.481.63%12.535KDistributionstjänster6
Ladda fler