Aktiemarknadsindustrier ‒ Danmark

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Dividend yield FWD %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster42.81M DKK0.00%2.523KKommersiella tjänster1
Rymd & försvar167.161M DKK−2.20%1.054KElektronisk teknik2
Jordbruksvaror / Fräsning20.022B DKK2.97%−1.11%2.388KProcessindustrier4
Flygbolag286.853B DKK0.48%0.14%220.238KTransporter2
Bildelar: OEM62.54M DKK9.74%2.283KProducenttillverkning1
Drycker: med alkohol340.663B DKK2.23%0.10%23.695KIcke hållbara konsumentprodukter5
Bioteknik18.243B DKK0.49%194.361KHälsoteknik1
Katalog / specialdistribution4.605B DKK−0.49%34.215KDetaljhandel1
Kemikalier: specialkemikalier93.627B DKK1.77%0.50%234.375KProcessindustrier1
Konstruktionsmaterial95.152B DKK1.74%0.65%46.666KIcke-energimineraler4
Containrar / förpackningar1.943B DKK1.07%2.458KProcessindustrier1
Kontraktsborrning39.536B DKK−0.35%44.534KIndustriella tjänster1
Elektroniska hjälpmedel253.301B DKK2.24%5.34%537.864KVerktyg1
Elektriska produkter227.477B DKK−2.31%1.107MProducenttillverkning4
Elektronisk utrustning / instrument86.52M DKK−2.91%7.503KElektronisk teknik1
Elektronik / vitvaror1.293B DKK0.37%66.946KKonsumentvaror1
Ingenjörsvetenskap och konstruktion10.784B DKK4.53%1.09%73.634KIndustriella tjänster4
Finans / Uthyrning / Leasing185.08M DKK−5.05%4.129KFinans1
Finansiella konglomerat716.547M DKK5.76%0.21%15.289KFinans3
Livsmedel: specialiteter / godis67.81B DKK1.37%0.04%93.703KIcke hållbara konsumentprodukter1
Heminredning605.015M DKK−2.51%6KKonsumentvaror1
Hem byggnadsindustrin2.272B DKK0.53%97.638KKonsumentvaror2
Industrimaskiner7.483B DKK−0.18%44.811KProducenttillverkning9
Industriella specialiteter4.418B DKK1.50%1.39%4.533KProcessindustrier2
Informationsteknologitjänster16.476B DKK0.02%−2.75%150.644KTekniska tjänster5
Försäkringsmäklare / tjänster95.712B DKK4.21%0.38%673.437KFinans1
Integrerad olja19.118M DKK0.58%1.876KEnergimineraler1
Internet detaljhandel487.426M DKK0.00%18.58KDetaljhandel1
Internetprogramvara / tjänster1.961B DKK6.43%−0.54%1.274KTekniska tjänster6
Investmenthanterare44.36M DKK6.60%426Finans1
Investmentbolag / aktiefond978.309M DKK0.69%4.83%48.544KDiverse3
Stora banker401.94B DKK5.33%0.70%1.418MFinans7
Sjöfart461.215B DKK16.40%4.17%22.127KTransporter6
Distributörer av medicinska produkter307.316M DKK−0.89%15.666KDistributionstjänster1
Medicinska specialistområden293.309B DKK1.45%0.02%128.526KHälsoteknik7
Diverse kommersiella tjänster27.138B DKK1.49%0.03%126.225KKommersiella tjänster3
Filmer / underhållning6.144B DKK1.85%−0.44%7.541KKonsumentservice7
Multilinjeförsäkring48.54B DKK6.54%−0.15%241.87KFinans2
Övriga konsumentspecialiteter48.247B DKK2.78%−5.18%441.873KKonsumentvaror1
Övrig transport47.14B DKK−1.00%9Transporter2
Paketerad programvara36.441B DKK0.82%−0.46%169.774KTekniska tjänster21
Läkemedel: större2.694T DKK1.06%0.57%515.711KHälsoteknik7
Förlag: Böcker / tidskrifter1.932B DKK−1.98%36Konsumentservice2
Förlag: tidningar1.169B DKK6.21%2.64%12.025KKonsumentservice1
Fastighetsutveckling4.28B DKK0.47%−0.34%50.837KFinans11
Fastighetsfond14.954B DKK1.11%1.13%58.166KFinans2
Rekreationsprodukter281.455M DKK−1.93%444.432KKonsumentvaror1
Regionala banker104.761B DKK2.14%0.48%78.857KFinans14
Specialbutiker3.205B DKK2.38%1.66%76.752KDetaljhandel1
Telekommunikationsutrustning25.529B DKK−0.94%392.931KElektronisk teknik2
Textiler786.24M DKK2.58%−1.44%212Processindustrier1
Tobak9.462B DKK7.24%0.18%54.49KIcke hållbara konsumentprodukter1
Lastbilsfrakt9.911B DKK−0.45%26.855KTransporter1
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner234.535M DKK6.62%−0.66%1.08KProducenttillverkning1
Grossistdistributörer2.702B DKK6.12%1.04%41.011KDistributionstjänster5