Om

Köpenhamn börsen, officiellt kallad Nasdaq Copenhagen, är Danmarks största börs. Det är en av åtta börser som tillhör Nasdaq Nordic, som är ett dotterbolag till Nasdaq som driver börser i flera nordiska och baltiska länder och ger tillgång till 80% av den nordiska och baltiska värdepappersmarknaden. Trading stöds av en handelsplattform som heter INET Nordic. Köpenhamns Fondbörs har huvudkontor i Köpenhamns, Sveriges huvudstad, mest befolkade stad och ekonomiskt centrum. Det listar 156 företag med en marknadsandel på 2 900 miljarder kronor. Utbytet innehåller också obligationer och derivat.

Bland listorna är välkända och aktivt handlade bolag som Danske Bank, Carlsberg-koncernen, Maersk, Novo Nordisk och TDC-koncernen. Börsen hanterar OMX Copenhagen 25 Index, ett marknadsvärde-vägt, fritt flödejusterat och capped index som spårar prestandan hos de 25 största och mest omsatta aktierna. Den ses allmänt som referensindex för den danska aktiemarknaden. Beståndsdelarna screenas för behörighet och ses över årligen. Börsen har också ett helt aktieindex, index för företag med olika kapitaliseringsstorlekar och flera branschindex och industriindex.