Aktiemarknadsindustrier ‒ Egypten

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Jordbruksvaror / Fräsning17.889B EGP3.69%−1.72%1.124MProcessindustrier17
Aluminium18.963B EGP9.84%−1.78%157.053KIcke-energimineraler2
Kläder / skodon1.9B EGP−0.01%13.642MIcke hållbara konsumentprodukter2
Kläder / skodon detaljhandel1.059B EGP0.00%40KDetaljhandel1
Radio/TV7.206B EGP7.29%0.49%0Konsumentservice1
Byggprodukter3.471B EGP1.38%−2.42%746.428KProducenttillverkning5
Kemikalier: jordbruk182.437B EGP1.95%−0.82%2.209MProcessindustrier7
Kemikalier: specialkemikalier26.861B EGP4.30%−1.35%1.589MProcessindustrier3
Konstruktionsmaterial8.952B EGP0.60%1.69%196.599KIcke-energimineraler7
Containrar / förpackningar1.431B EGP0.39%1.38%963.284KProcessindustrier5
Kontraktsborrning733.73M EGP0.00%0Industriella tjänster1
Elektroniska hjälpmedel4.756B EGP0.44%1.581MVerktyg2
Elektriska produkter53.711B EGP1.62%0.57%1.563MProducenttillverkning3
Elektronisk utrustning / instrument224.114M EGP−2.32%7.166MElektronisk teknik1
Elektronikdistributörer5.027B EGP−1.19%2.737MDistributionstjänster1
Ingenjörsvetenskap och konstruktion33.637B EGP3.63%3.42%1.005MIndustriella tjänster9
Finans / Uthyrning / Leasing10.392B EGP3.39%−1.19%104.512KFinans4
Finansiella konglomerat48.01B EGP9.58%−0.76%918.453KFinans6
Livsmedel distributörer27.84M EGP0.00%0Distributionstjänster1
Livsmedelsbutiker1.89B EGP1.49%2.07%11.963KDetaljhandel2
Livsmedel: kött / fisk / mejeri18.83B EGP3.52%−2.80%391.536KIcke hållbara konsumentprodukter4
Livsmedel: specialiteter / godis16.394B EGP3.03%0.84%46.472KIcke hållbara konsumentprodukter4
Gasdistributörer2.927B EGP4.11%−0.91%232.973KVerktyg1
Heminredning10.465B EGP3.81%−1.71%682.142KKonsumentvaror2
Hem byggnadsindustrin15.109B EGP1.96%−1.51%4.245MKonsumentvaror2
Sjukhus / vård administration15.25B EGP0.21%932.085KHälsotjänster4
Hotell / resorts / kryssningslinjer12.559B EGP1.11%0.38%79.198KKonsumentservice6
Hushåll / personlig vård507.78M EGP−1.36%30.696MIcke hållbara konsumentprodukter1
IndustrimaskinerProducenttillverkning1
Industriella specialiteter940.32M EGP−0.28%1.835KProcessindustrier1
Informationsteknologitjänster4.824B EGP6.22%−1.75%636.816KTekniska tjänster1
Investmentbanker / mäklare40.961B EGP0.03%−2.04%18.476MFinans11
Investmenthanterare7.222B EGP8.93%−1.78%10.149MFinans7
Investmentbolag / aktiefond225.767M EGP0.00%200Diverse1
Stora banker19.375B EGP1.31%391.847KFinans1
Stora telekommunikationer51.024B EGP4.18%−1.22%714.19KKommunikationer1
Sjöfart5.634B EGP3.15%1.29%169.755KTransporter2
Distributörer av medicinska produkter2.324B EGP−1.34%4.877MDistributionstjänster2
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster733.699M EGP0.68%12.807MHälsotjänster2
Metallfabrikation1.467B EGP−0.04%3.295KProducenttillverkning2
Diverse kommersiella tjänster6.398B EGP7.67%4.25%6.046MKommersiella tjänster4
Filmer / underhållning2.617B EGP3.62%0.51%3.72MKonsumentservice1
Multilinjeförsäkring1.627B EGP1.11%5.56%21Finans1
Raffinering/marknadsföring av olja12.398B EGP5.73%3.11%6.098MEnergimineraler1
Tjänster / utrustning för oljefält1.986B EGP−0.74%130.616KIndustriella tjänster1
Övriga konsumenttjänster8.988B EGP1.54%−1.34%68.108KKonsumentservice3
Övrig transport49.327B EGP3.36%−0.75%495.191KTransporter2
Paketerad programvara51.425B EGP0.81%−1.93%5.264MTekniska tjänster4
Läkemedel: större12.456B EGP2.89%−1.86%1.423MHälsoteknik11
Läkemedel: övriga5.058B EGP5.88%−1.02%487.843KHälsoteknik1
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring1.423B EGP6.39%3.08%2.278KFinans1
Massa och papper715.94M EGP−2.60%997.161KProcessindustrier2
Fastighetsutveckling116.512B EGP0.74%0.13%4.76MFinans36
Regionala banker326.997B EGP3.16%−0.68%1.152MFinans12
Specialbutiker1.872B EGP13.68%−1.50%7.448KDetaljhandel1
Stål68.864B EGP0.04%−0.03%544.117KIcke-energimineraler5
Textiler1.685B EGP−0.06%168.915KProcessindustrier3
Tobak55.384B EGP6.64%−0.70%739.723KIcke hållbara konsumentprodukter1
Grossistdistributörer6.796B EGP0.00%−0.27%1.801MDistributionstjänster6
Trådlös telekommunikation1.196B EGP−2.15%22.907MKommunikationer1