Aktiemarknadsindustrier ‒ Egypten

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
8.452B3.390.06%645.918KProcessindustrier17
7.997B0.12-1.88%96.312KIcke-energimineraler2
1.067B-0.05%30.978MIcke hållbara konsumentprodukter2
794.216M-6.98%5.176KDetaljhandel1
3.211B10.270.45%2.793KKonsumentservice1
2.625B1.12-1.25%703.170KProducenttillverkning5
59.276B6.120.88%670.877KProcessindustrier8
7.127B3.07-0.03%156.739KProcessindustrier3
6.892B2.802.28%241.545KIcke-energimineraler7
1.029B0.54-0.42%60.630KProcessindustrier5
373.134M0.00%0Industriella tjänster1
17.687B-1.37%364.823KProducenttillverkning3
3.181B-0.61%425.455KDistributionstjänster1
18.702B10.35-1.06%240.251KIndustriella tjänster10
4.423B7.30-4.17%19.575KFinans2
2.512B0.29%5.676MFinans7
27.840M0.00%0Distributionstjänster1
1.219B1.151.37%7.506KDetaljhandel2
11.471B5.140.46%14.907KIcke hållbara konsumentprodukter4
8.359B3.260.14%8.997KIcke hållbara konsumentprodukter4
6.568B2.28-39.76%2.457MVerktyg2
4.664B14.26-0.43%169.353KKonsumentvaror2
7.743B1.72-1.54%657.039KKonsumentvaror3
17.177B7.041.91%51.742KHälsotjänster4
4.893B0.440.13%81.328KKonsumentservice7
1.832B0.00%6.252KIcke hållbara konsumentprodukter1
%Producenttillverkning1
398.880M7.521.44%15.422KProcessindustrier1
5.875B0.006.20%8.239MTekniska tjänster1
22.410B1.130.29%671.030KFinans13
33.123B5.892.20%137.108KFinans6
811.666M1.85-5.15%114.131KDiverse2
27.928B6.111.04%652.491KKommunikationer1
2.961B8.58-1.81%328.329KTransporter2
2.172B5.17-1.60%546.076KDistributionstjänster2
488.024M4.77%23.933MHälsotjänster2
1.417B0.00-5.68%33Producenttillverkning2
4.647B9.78-3.72%1.400MKommersiella tjänster4
1.121B8.460.34%241.058KKonsumentservice1
1.269B1.85-20.00%2.802KFinans1
5.321B3.64-0.24%2.036MEnergimineraler1
757.285M-2.38%87.703KIndustriella tjänster1
9.699B1.152.16%110.796KKonsumentservice3
372.350M-1.03%129.934KIcke-energimineraler1
14.860B7.890.21%34.430KTransporter2
39.071B0.47-0.97%1.475MTekniska tjänster4
15.177B4.150.56%18.126KHälsoteknik12
1.225B0.001.54%2.868KFinans1
730.070M8.74%9.185MProcessindustrier2
78.713B1.09-0.16%1.578MFinans34
459.388M-0.01%643.955KFinans2
164.225B4.28-1.78%1.497MFinans12
922.500M15.43-19.03%35.381KDetaljhandel1
27.791B5.781.45%359.961KIcke-energimineraler5
818.903M0.17%450.009KProcessindustrier3
22.612B15.920.60%535.664KIcke hållbara konsumentprodukter1
4.062B9.43-1.58%1.690MDistributionstjänster6
1.012B-0.52%9.265MKommunikationer1
Ladda fler