Aktiemarknadsindustrier ‒ Egypten

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
11.052B2.75%4.981MProcessindustrier17
10.791B-2.22%48.417KIcke-energimineraler1
1.077B1.23%2.279MIcke hållbara konsumentprodukter2
34.538M4.37%9.094MProducenttillverkning1
2.381B0.00%1.409KKonsumentservice1
2.852B-0.14%1.133MProducenttillverkning5
49.714B0.71%192.577KProcessindustrier8
6.475B-0.31%404.048KProcessindustrier3
7.175B0.05%357.208KIcke-energimineraler8
1.801B-2.48%5.782MProcessindustrier5
19.524B-1.49%2.043MProducenttillverkning2
72.953M0.74%328.289KKonsumentvaror1
21.821B-0.20%1.051MIndustriella tjänster11
4.967B0.00%0Finans1
2.341B0.72%2.981MFinans4
25.580M0.00%50.619KDistributionstjänster1
600.000M1.13%7.820KDetaljhandel1
11.223B0.22%143.057KIcke hållbara konsumentprodukter4
6.440B-0.21%82.931KIcke hållbara konsumentprodukter4
2.264B5.77%196.521KVerktyg1
6.104B0.65%96.365KKonsumentvaror2
10.365B-0.21%398.031KKonsumentvaror6
20.729B1.11%127.511KHälsotjänster4
8.168B0.91%477.115KKonsumentservice7
3.122B-0.37%362.869KIcke hållbara konsumentprodukter2
483.840M1.44%74.103KProcessindustrier1
5.038B0.00%133.687KTekniska tjänster1
25.492B-0.70%697.861KFinans13
15.336B1.02%243.312KFinans5
1.142B0.53%2.591MDiverse3
24.411B0.00%621.588KKommunikationer1
4.100B8.13%390.253KTransporter2
3.355B-1.91%2.269MDistributionstjänster2
2.085B-2.41%9.850MHälsotjänster2
214.721M2.08%13.259KProducenttillverkning2
425.412M-2.39%37.653KDiverse1
5.802B-0.14%856.203KKommersiella tjänster5
1.049B-1.27%173.515KKonsumentservice1
1.269B0.00%5.955KFinans1
4.507B-0.29%1.796MEnergimineraler1
1.123B0.00%26.593KIndustriella tjänster1
10.816B-0.14%30.006KKonsumentservice3
13.041B1.82%762.018KTransporter2
25.397B0.34%372.572KTekniska tjänster3
6.987B-0.29%155.573KHälsoteknik3
6.026B0.24%4.909KHälsoteknik8
1.423B0.00%0Finans1
930.171M0.00%3.000KKonsumentservice1
371.100M-4.53%227.724KProcessindustrier1
84.898B1.83%1.682MFinans25
2.923B-0.85%1.852MFinans3
175.703B-0.26%545.950KFinans13
699.412M0.00%32.263KDetaljhandel2
20.724B-0.93%667.116KIcke-energimineraler6
1.829B-0.55%253.429KProcessindustrier4
27.495B2.86%472.742KIcke hållbara konsumentprodukter1
6.758B-1.29%1.832MProducenttillverkning1
5.210B0.75%3.194MDistributionstjänster4
1.343B4.30%60.581MKommunikationer1
Ladda fler