Aktiemarknadssektorer ‒ Egypten

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster6.391B EGP7.68%0.06%5.747M14
Kommunikationer51.052B EGP4.18%4.39%2.955M22
Konsumentvaror26.71B EGP2.60%0.00%3.4M25
Icke hållbara konsumentprodukter94.97B EGP5.10%0.55%1.391M512
Konsumentservice31.145B EGP2.89%2.06%577.328K412
Distributionstjänster14.576B EGP0.00%0.43%5.282M410
Elektronisk teknik237.441M EGP−0.75%4.564M11
Energimineraler12.076B EGP5.88%2.57%7.856M11
Finans566.502B EGP3.00%1.55%3.324M980
Hälsotjänster17.059B EGP−1.36%603.363K26
Hälsoteknik18.968B EGP3.47%−4.80%2.717M212
Industriella tjänster31.635B EGP3.79%3.08%960.568K311
Diverse180.757M EGP011
Icke-energimineraler95.246B EGP2.05%0.02%225.407K315
Processindustrier210.86B EGP2.56%1.71%708.987K739
Producenttillverkning56.877B EGP1.61%0.05%1.179M411
Detaljhandel5.108B EGP5.47%0.96%39.403K34
Tekniska tjänster57.171B EGP1.25%1.42%5.295M25
Transporter54.867B EGP3.35%−2.23%502.463K24
Verktyg7.769B EGP1.55%2.67%1.859M23