Aktiemarknadsindustrier ‒ Estland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
1.164B3.43-0.73%98.607KVerktyg1
42.480M0.00%21.468KIcke hållbara konsumentprodukter1
8.112M2.67%5.457KDetaljhandel1
12.641M1.250.63%5Icke hållbara konsumentprodukter1
102.055M2.51-0.72%5.698KProducenttillverkning1
%Elektronisk teknik1
269.402M6.57-0.81%3.650KIndustriella tjänster2
387.742M7.14-0.21%7.260KDetaljhandel1
11.493M0.00%1.169KIcke hållbara konsumentprodukter1
11.554M5.060.12%129Konsumentvaror2
62.110M4.35%2.603KProducenttillverkning3
4.898M21.11%7.966KTekniska tjänster1
98.915M4.100.00%816Diverse1
374.015M0.20%98.343KTransporter1
%Konsumentvaror1
377.668M6.750.00%31.448KTransporter1
60.690M0.002.94%1.200KTekniska tjänster3
%Hälsoteknik1
45.727M5.301.66%6.996KKonsumentservice1
54.683M1.140.45%1.213KFinans3
%Konsumentvaror1
1.061B1.190.30%37.382KFinans2
254.400M5.110.16%631Verktyg1
Ladda fler