Aktiemarknadssektorer ‒ Estland

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield FWD %
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Konsumentvaror7.783M EUR0.00%−0.58%55123
Icke hållbara konsumentprodukter56.256M EUR0.28%+1.07%12.014K33
Konsumentservice38.913M EUR3.89%0.00%1.896K11
Elektronisk teknik11
Finans1.402B EUR1.29%+0.88%29.05K25
Hälsoteknik11
Industriella tjänster288.128M EUR6.14%+0.13%1.591K12
Diverse11
Producenttillverkning99.392M EUR0.93%−0.66%4.668K23
Detaljhandel403.219M EUR6.87%0.00%4.413K11
Tekniska tjänster38.228M EUR−0.95%77325
Transporter801.366M EUR2.40%−0.21%85.624K22
Verktyg1.143B EUR5.39%+2.86%67.943K22