Sector and Industry

Aktiemarknadsindustrier ‒ Finland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.
Bransch
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Sektor
Aktier
Jordbruksvaror / Fräsning599.411M EUR6.93%−0.68%65.651KProcess Industries3
Flygbolag630.775M EUR+0.32%13.438MTransportation1
Kläder / skodon470.892M EUR3.19%+2.42%32.06KConsumer Non-Durables1
Kläder / skodon detaljhandel475.479M EUR+1.34%130.174KRetail Trade1
Eftermarknad för bilar1.159B EUR4.17%+1.98%467.535KConsumer Durables1
Drycker: med alkohol956.831M EUR4.15%+1.75%47.191KConsumer Non-Durables2
Bioteknik234.518M EUR−4.68%31.104KHealth Technology1
Byggprodukter24.128B EUR3.76%−0.24%286.406KProducer Manufacturing2
Kemikalier: specialkemikalier2.543B EUR4.09%+0.54%193.528KProcess Industries1
Containrar / förpackningar21.381B EUR1.25%+3.60%918.511KProcess Industries4
Elektroniska hjälpmedel10.013B EUR10.30%+1.52%1.832MUtilities1
Elektroniska komponenter93.004M EUR1.54%+0.06%20.831KElectronic Technology3
Elektronisk utrustning / instrument2.937B EUR1.02%−0.15%24.173KElectronic Technology4
Elektronisk produktionsutrustning761.599M EUR1.97%+2.97%46.219KElectronic Technology2
Butiker för elektronik / vitvaror801.142M EUR3.60%−0.58%97.106KRetail Trade1
Elektronik / vitvaror631.627M EUR2.01%−0.71%33.777KConsumer Durables1
Ingenjörsvetenskap och konstruktion2.257B EUR1.45%−0.45%25.177KIndustrial Services6
Finans / Uthyrning / Leasing122M EUR0.00%3.342KFinance1
Finansiella konglomerat439.105M EUR5.47%−0.70%58.481KFinance3
Finansiella förlagsbranschen / tjänster400.229M EUR5.95%+2.85%14.406KCommercial Services1
Livsmedel distributörer269.64M EUR6.27%−2.51%19.539KDistribution Services1
Livsmedelsbutiker14.017B EUR5.77%+0.95%195.081KRetail Trade2
Livsmedel: större diversifierade40.199M EUR1.61%−0.60%676Consumer Non-Durables1
Livsmedel: specialiteter / godis149.718M EUR3.12%+0.50%4.659KConsumer Non-Durables2
Skogsprodukter188.858M EUR4.90%+2.35%6.67KNon-Energy Minerals2
Heminredning107.441M EUR1.82%−1.65%5.872KConsumer Durables1
Hem byggnadsindustrin94.341M EUR5.77%+0.41%1.296KConsumer Durables2
Sjukhus / vård administration1.101B EUR3.58%−0.16%35.364KHealth Services2
Hotell / resorts / kryssningslinjer354.24M EUR4.88%+2.93%1.256KConsumer Services1
Industrimaskiner6.629B EUR3.85%+0.73%188.246KProducer Manufacturing7
Industriella specialiteter69.118M EUR6.10%+0.98%11.829KProcess Industries1
Informationsteknologitjänster3.413B EUR5.75%+1.04%172.71KTechnology Services9
Internet detaljhandel108.964M EUR−2.69%6.816KRetail Trade1
Internetprogramvara / tjänster240.66M EUR+0.36%60.492KTechnology Services2
Investmentbanker / mäklare163.043M EUR6.58%−0.66%205Finance1
Investmenthanterare1.705B EUR6.62%+1.07%7.906KFinance11
Investmentbolag / aktiefondMiscellaneous1
Livs- / sjukförsäkring1.986B EUR8.34%+0.52%840.545KFinance1
Stora banker40.191B EUR8.21%+0.34%3.118MFinance4
Stora telekommunikationer49.187M EUR+2.96%14.704KCommunications1
Sjöfart530.165M EUR−0.86%185.304KTransportation1
Distributörer av medicinska produkter402.828M EUR6.24%+0.33%52.079KDistribution Services2
Medicinska specialistområden804.587M EUR1.25%−0.16%19.042KHealth Technology5
Metallfabrikation14.488B EUR6.33%+4.66%157.395KProducer Manufacturing3
Diverse kommersiella tjänster750.445M EUR3.90%+0.62%59.589KCommercial Services8
Övrig tillverkning66.689M EUR1.79%+0.72%17.964KProducer Manufacturing2
Kontorsutrustning / material6.339M EUR0.00%−2.52%5.215KProducer Manufacturing1
Raffinering/marknadsföring av olja20.159B EUR4.57%+1.33%1.037MEnergy Minerals1
Tjänster / utrustning för oljefält63.531M EUR−0.43%2.419KIndustrial Services1
Övriga konsumenttjänster47.483M EUR3.35%+1.12%3.614KConsumer Services1
Övriga metaller / mineraler103.604M EUR−0.64%85.738KNon-Energy Minerals2
Övrig transport4.033B EUR3.44%−1.20%67.967KTransportation2
Paketerad programvara3.395B EUR0.79%+0.32%43.204KTechnology Services15
Personaltjänster138.744M EUR1.95%−0.69%19.366KCommercial Services3
Läkemedel: större10.74B EUR4.24%−1.88%127.216KHealth Technology4
Ädelmetaller77.683M EUR−0.74%73.501KNon-Energy Minerals2
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring20.714B EUR4.36%−0.31%362.424KFinance1
Förlag: tidningar2.185B EUR5.29%+1.72%25.01KConsumer Services6
Massa och papper20.58B EUR4.69%+2.89%1.012MProcess Industries3
Fastighetsutveckling3.724B EUR1.44%+1.04%259.916KFinance6
Fastighetsfond102.418M EUR1.03%−2.00%830Finance2
Rekreationsprodukter104.314M EUR1.48%+0.37%1.524KConsumer Durables1
Regionala banker658.207M EUR7.71%+0.44%35.201KFinance1
Restauranger168.644M EUR5.35%0.00%18.83KConsumer Services1
Sparbanker721.83M EUR3.08%0.00%7.105KFinance1
Halvledartillverkare143.326M EUR0.41%+1.68%124.384KElectronic Technology3
Specialbutiker2.105B EUR1.34%+1.09%68.375KRetail Trade5
Special telekommunikationer8.319B EUR8.22%+0.69%836.686KCommunications1
Stål1.855B EUR6.34%+1.59%1.043MNon-Energy Minerals1
Telekommunikationsutrustning34.694B EUR4.40%+0.32%4.527MElectronic Technology2
Textiler267.358M EUR2.16%−3.44%45.114KProcess Industries3
Verktyg och maskinvara1.294B EUR5.11%−0.12%8.207KConsumer Durables1
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner21.322B EUR2.86%−0.66%597.153KProducer Manufacturing5
Grossistdistributörer469.466M EUR1.76%−0.53%30.106KDistribution Services4
Trådlös telekommunikation6.786B EUR5.31%−0.52%202.274KCommunications1