Aktiemarknadsindustrier ‒ Finland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
43.923M3.420.17%75Kommersiella tjänster2
584.964M5.15-1.62%66.384KProcessindustrier3
498.555M-1.80%1.006MTransporter1
353.474M3.681.95%72.449KIcke hållbara konsumentprodukter1
326.569M0.95%205.910KDetaljhandel1
%Producenttillverkning1
1.368B5.564.44%704.748KKonsumentvaror1
1.112B4.975.08%19.931KIcke hållbara konsumentprodukter2
246.455M-3.02%41.060KHälsoteknik1
21.545B5.280.94%658.620KProducenttillverkning3
1.738B5.112.82%78.090KProcessindustrier1
24.395B3.907.81%528.336KProcessindustrier4
657.267M8.590.27%162.822KDetaljhandel1
12.232B8.281.74%2.929MVerktyg1
20.857M2.585.73%3.004KProducenttillverkning1
101.738M1.011.01%17.655KElektronisk teknik3
2.624B1.13-0.42%21.325KElektronisk teknik4
732.296M1.68-1.49%26.800KElektronisk teknik3
408.794M6.222.16%83.673KDetaljhandel1
261.994M4.28-0.43%256.999KKonsumentvaror1
2.096B1.870.84%47.963KIndustriella tjänster8
125.000M0.00%1.215KFinans1
487.469M5.780.05%88.896KFinans4
503.530M4.77-0.24%1.571KKommersiella tjänster1
251.608M7.05-0.90%4.942KDistributionstjänster1
15.021B5.65-0.28%309.303KDetaljhandel2
38.177M0.840.21%724Icke hållbara konsumentprodukter1
159.207M4.01-1.37%25.329KIcke hållbara konsumentprodukter2
36.086M0.00%4.996KIcke-energimineraler1
68.372M0.001.17%6.755KKonsumentvaror1
86.154M5.740.61%2.127KKonsumentvaror2
1.254B3.36-0.11%50.514KHälsotjänster2
213.408M-0.40%559Konsumentservice1
4.116B5.541.55%404.969KProducenttillverkning7
74.849M3.38-2.70%4.079KProcessindustrier1
3.895B4.490.89%173.748KTekniska tjänster9
137.331M8.07-0.66%14.222KDetaljhandel1
421.407M0.840.03%101.025KTekniska tjänster2
130.963M5.69-2.03%2.452KFinans1
1.818B3.76-0.59%4.305KFinans8
58.776M2.17%77.620KDiverse2
33.480B8.060.26%8.152MFinans4
12.049B6.392.90%887.649KKommunikationer2
347.619M1.221.12%27.967KTransporter1
653.599M2.21-1.34%43.573KDistributionstjänster2
1.070B0.840.48%10.417KHälsoteknik5
931.827M2.820.94%24.513KKommersiella tjänster7
62.954M3.76-1.13%9.250KProducenttillverkning1
23.379B4.801.30%920.065KFinans1
12.303M1.10%17.271KProducenttillverkning1
34.405B1.83-0.58%860.606KEnergimineraler1
108.085M0.24%6.239KIndustriella tjänster1
47.660M2.965.19%146Konsumentservice1
110.112M0.48-1.73%121.341KIcke-energimineraler2
2.005B3.471.16%98.961KTransporter1
3.359B0.951.08%88.223KTekniska tjänster19
150.635M2.492.85%23.412KKommersiella tjänster2
12.271B3.431.15%134.395KHälsoteknik4
51.998M2.25%206.515KIcke-energimineraler2
2.990B4.700.35%18.861KKonsumentservice6
22.808B4.223.32%856.998KProcessindustrier3
5.132B4.15-0.64%458.215KFinans7
116.418M-2.54%1.328KFinans1
696.110M5.79-1.34%31.376KFinans1
123.164M5.55%37.747KKonsumentservice1
524.892M1.721.95%24.106KFinans1
214.079M0.26-1.44%117.863KElektronisk teknik4
844.944M3.510.84%51.715KDetaljhandel3
10.734B9.794.49%762.368KIcke-energimineraler4
44.997B2.700.17%7.370MElektronisk teknik2
395.631M2.92-0.15%26.041KProcessindustrier3
1.211B5.112.69%41.964KKonsumentvaror1
11.888B3.843.86%1.974MProducenttillverkning5
453.059M3.222.13%4.584KDistributionstjänster4
7.425B4.422.11%344.166KKommunikationer1
Ladda fler