Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Börja handla

Aktiemarknadsindustrier ‒ Finland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
42.268M-1.57%55.638KKommersiella tjänster2
1.063B2.02%36.348KProcessindustrier3
864.668M2.93%5.930MTransporter1
660.951M5.89%11.619KIcke hållbara konsumentprodukter1
4.625B-0.12%873.851KKonsumentvaror1
1.799B0.03%19.465KIcke hållbara konsumentprodukter2
478.732M1.52%21.367KHälsoteknik1
32.396B5.23%1.191MProducenttillverkning2
2.027B2.11%122.439KProcessindustrier1
26.340M1.98%74.064KIcke-energimineraler1
4.188B2.51%163.746KProcessindustrier2
1.372B2.63%336.077KDetaljhandel2
22.225B5.44%2.553MVerktyg1
437.372M3.27%5.920KProducenttillverkning3
244.860M2.46%49.650KElektronisk teknik3
2.347B2.80%18.347KElektronisk teknik5
505.138M0.77%14.177KElektronisk teknik1
626.502M5.95%139.610KDetaljhandel1
1.065B-0.88%116.747KKonsumentvaror1
2.134B1.59%140.764KIndustriella tjänster7
163.301M2.86%26.615KFinans3
676.900M2.65%107.884KFinans5
21.408B3.29%457.566KDetaljhandel2
57.806M-0.51%4.786KIcke hållbara konsumentprodukter1
307.113M1.47%7.462KIcke hållbara konsumentprodukter1
238.123M-0.08%91.286KIcke hållbara konsumentprodukter2
173.948M1.07%22.112KKonsumentvaror1
40.987M0.29%1.598KKonsumentvaror1
1.624B3.86%106.163KHälsotjänster2
212.544M-2.44%93.046KKonsumentservice1
7.851B2.91%287.928KProducenttillverkning7
96.091M0.00%17.476KProcessindustrier1
3.844B1.48%299.580KTekniska tjänster9
297.055M2.56%72.968KDetaljhandel1
1.199B1.41%47.191KTekniska tjänster4
140.338M-0.37%41Finans1
2.111B1.38%6.172KFinans9
110.466M0.95%170.806KDiverse2
43.516B3.14%5.263MFinans3
14.095B2.92%3.673MKommunikationer2
735.686M1.95%90.540KTransporter2
690.576M3.85%105.276KDistributionstjänster2
1.496B4.30%31.939KHälsoteknik5
33.034M-1.67%8.156KProducenttillverkning1
2.087B0.51%22.623KKommersiella tjänster6
77.864M3.95%9.468KProducenttillverkning1
23.947B2.69%1.308MFinans1
10.293M-0.44%3.566KProducenttillverkning1
31.740B6.90%2.049MEnergimineraler1
47.748M0.00%1.464KKonsumentservice1
2.366B3.29%2.616MIcke-energimineraler3
2.764B1.49%150.672KTransporter1
5.960B4.60%133.337KTekniska tjänster17
239.044M-0.63%14.839KKommersiella tjänster2
9.999B-0.61%306.666KHälsoteknik3
27.204M2.86%5.471KHälsoteknik1
84.203M-1.47%628.736KIcke-energimineraler2
3.376B2.19%28.870KKonsumentservice6
48.187B3.44%1.060MProcessindustrier5
6.504B1.43%294.643KFinans6
853.423M0.51%28.667KFinans1
169.733M-3.06%18.628KKonsumentservice1
480.998M0.00%16.700KFinans1
575.544M2.90%38.855KElektronisk teknik4
1.399B3.58%185.069KDetaljhandel2
8.381B2.14%514.930KKommunikationer1
8.365B5.49%1.032MIcke-energimineraler2
58.976B4.28%11.936MElektronisk teknik2
977.666M4.11%53.132KProcessindustrier3
1.691B5.06%28.670KKonsumentvaror1
18.497B2.56%1.627MProducenttillverkning5
488.649M-1.98%3.763KDistributionstjänster3
Ladda fler