Aktiemarknadssektorer ‒ Finland

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Dividend yield FWD %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster1.472B EUR3.81%−1.22%11.82K311
Kommunikationer16.978B EUR5.88%−1.09%823.564K33
Konsumentvaror3.106B EUR4.33%−2.42%226.331K67
Icke hållbara konsumentprodukter1.441B EUR3.95%−1.64%23.587K46
Konsumentservice2.735B EUR4.80%−1.63%68.975K49
Distributionstjänster1.328B EUR3.72%−1.72%12.593K37
Elektronisk teknik42.601B EUR3.50%−0.26%4.842M516
Energimineraler27.9B EUR2.81%−2.56%591.749K11
Finans64.57B EUR7.21%−0.54%1.637M1032
Hälsotjänster1.234B EUR2.87%0.40%103.322K12
Hälsoteknik12.641B EUR3.63%−1.07%60.145K310
Industriella tjänster2.228B EUR2.61%−0.79%19.144K28
Diverse11
Icke-energimineraler2.851B EUR4.41%−3.44%1.132M48
Processindustrier47.096B EUR4.97%−2.19%340.404K615
Producenttillverkning62.84B EUR5.15%−1.07%574.95K719
Detaljhandel16.688B EUR5.40%0.01%161.2K610
Tekniska tjänster8.991B EUR2.58%−0.01%78.537K328
Transporter4.513B EUR1.93%−1.56%148.577K34
Verktyg11.4B EUR7.16%−2.09%918.545K11