Aktiemarknadssektorer ‒ Finland

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Finans66.785 B EUR6.92%+0.76%4.146 M1132
Producenttillverkning63.744 B EUR4.18%−0.40%505.822 K620
Processindustrier48.803 B EUR3.50%−0.70%592.723 K615
Elektronisk teknik36.907 B EUR4.17%−0.44%8.663 M514
Energimineraler20.221 B EUR4.56%−0.49%645.64 K11
Detaljhandel16.857 B EUR5.42%−0.53%307.199 K510
Kommunikationer14.914 B EUR6.81%+0.16%597.185 K33
Verktyg10.947 B EUR9.43%−1.23%2.41 M11
Hälsoteknik10.367 B EUR4.46%−1.21%92.625 K310
Tekniska tjänster6.654 B EUR3.31%−0.80%123.563 K326
Transporter5.192 B EUR2.67%−0.71%174.657 K34
Konsumentvaror3.717 B EUR4.41%−0.26%145.968 K67
Konsumentservice2.833 B EUR4.93%+0.21%11.197 K49
Industriella tjänster2.334 B EUR1.61%+0.09%14.508 K27
Icke-energimineraler2.114 B EUR6.00%+1.72%1.119 M47
Icke hållbara konsumentprodukter1.665 B EUR3.61%−0.12%20.691 K46
Kommersiella tjänster1.298 B EUR4.24%−0.24%19.78 K312
Hälsotjänster1.188 B EUR3.32%+1.29%120.421 K22
Distributionstjänster1.134 B EUR5.04%−0.23%28.913 K37
Diverse11