Aktiemarknadsindustrier ‒ Island

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
166.165B2.430.00%20.752KProcessindustrier1
66.240B-0.18%100.917MTransporter2
%Icke hållbara konsumentprodukter1
%Detaljhandel1
25.923B-2.05%1.513MDistributionstjänster1
73.624B3.081.15%4.267MDetaljhandel1
1.484B5.30-3.45%40.000KIcke hållbara konsumentprodukter1
160.130B2.13-0.11%284.862KIcke hållbara konsumentprodukter1
54.831B1.612.68%8.700KProducenttillverkning1
455.409B1.18-0.17%467.816KProducenttillverkning1
23.925B0.00%306.801KTekniska tjänster1
30.975B11.300.00%2.662MFinans1
91.324B0.40%4.644MFinans1
38.472B9.570.61%15.000KFinans1
236.093B9.522.22%3.211MFinans1
101.342B0.490.13%2.439MKommunikationer2
79.242B3.120.66%350.270KTransporter1
29.377B1.56-3.61%36.350KEnergimineraler1
1.658B11.11%16.961KTekniska tjänster2
266.218B-4.00%24.168KHälsoteknik1
121.728B2.66-0.06%2.130MFinans3
68.301B1.930.00%129.712KFinans1
240.000B4.96-0.83%381.962KFinans1
64.034B2.400.00%80.874KDetaljhandel1
Ladda fler