Aktiemarknadsindustrier ‒ Island

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
107.575B2.68%2.478MProcessindustrier1
52.320B-1.03%108.361MTransporter2
46.001B0.58%14.188MDistributionstjänster1
73.871B-0.78%1.000MDetaljhandel1
117.287B0.87%2.283MIcke hållbara konsumentprodukter1
51.894B0.00%4.700KProducenttillverkning1
705.571B-0.43%144.132KProducenttillverkning1
26.398B-2.46%1.610MTekniska tjänster1
33.516B-1.63%4.349MFinans1
114.531B0.00%8.865MFinans1
48.819B-0.53%378.542KFinans1
280.330B-0.59%3.051MFinans1
96.919B0.03%16.577MKommunikationer2
74.446B-0.71%10.000KTransporter1
22.829B1.55%544.000KEnergimineraler1
%Tekniska tjänster1
99.380B-0.69%1.226MFinans3
56.829B0.00%83.422KFinans1
%Finans1
65.684B-0.49%492.501KDetaljhandel1
Ladda fler