Aktiemarknadsindustrier ‒ Island

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Jordbruksvaror / Fräsning210.597B ISK2.55%−0.18%396.444KProcessindustrier2
Flygbolag67.2B ISK0.84%132.551MTransporter2
Drycker: med alkohol34.522B ISK3.36%4.654MIcke hållbara konsumentprodukter1
Bioteknik334.703B ISK3.63%261.08KHälsoteknik1
Butiker för elektronik / vitvaror15.269B ISK0.50%5.255MDetaljhandel1
Livsmedelsbutiker74.131B ISK3.34%0.75%2.347MDetaljhandel1
Livsmedel: kött / fisk / mejeri214.898B ISK1.60%0.71%265.918KIcke hållbara konsumentprodukter2
Industriella konglomerat87.107B ISK1.17%0.91%822.53KProducenttillverkning1
Industrimaskiner301.58B ISK0.57%1.27%2.904MProducenttillverkning1
Investmentbanker / mäklare71.237B ISK2.68%1.71%26.705MFinans1
Stora banker199.962B ISK6.16%0.73%2.762MFinans1
Stora telekommunikationer36.891B ISK1.65%1.90%10.679MKommunikationer2
Sjöfart82.23B ISK6.44%1.24%4.698KTransporter1
Multilinjeförsäkring63.438B ISK4.36%1.82%6.075MFinans2
Paketerad programvara920.995M ISK0.00%5KTekniska tjänster1
Ädelmetaller26.509B ISK0.00%81.16KIcke-energimineraler1
Fastighetsutveckling100.88B ISK2.00%1.40%3.737MFinans3
Fastighetsfond58.719B ISK2.40%1.29%1.31MFinans1
Regionala banker223B ISK5.52%2.29%3.416MFinans1
Specialbutiker55.722B ISK1.66%0.56%227.411KDetaljhandel1
Grossistdistributörer23.006B ISK2.38%0.78%262.359KDistributionstjänster1