Aktiemarknadssektorer ‒ Island

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommunikationer36.765B ISK1.65%0.75%1.387M12
Icke hållbara konsumentprodukter245.864B ISK1.40%0.29%326.404K23
Distributionstjänster23.183B ISK2.37%1.53%2.514M11
Finans717.601B ISK4.56%−0.84%1.018M69
Hälsoteknik323.364B ISK1.21%77.281K11
Icke-energimineraler25.775B ISK0.00%3.292M11
Processindustrier142.921B ISK3.76%0.00%4.45K11
Producenttillverkning418.946B ISK0.65%−0.72%77.363K22
Detaljhandel145.619B ISK2.34%0.93%292.261K33
Tekniska tjänster644.697M ISK42.86%65K11
Transporter150.626B ISK3.51%−0.95%71.826M23