Aktiemarknadsindustrier ‒ Kenya

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

Bransch
Börsvärde
Framtida utdelningsavkastning
Förändring % 1D
Volym 1D
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster1.296B KES−1.67%17.5KKommersiella tjänster1
Jordbruksvaror / Fräsning17.642B KES6.17%−1.18%1.435KProcessindustrier5
Kläder / skodon4.643B KES−1.41%20.6KIcke hållbara konsumentprodukter1
Kemikalier: specialkemikalier4.455B KES11.70%0.11%26.124KProcessindustrier2
Konstruktionsmaterial11.002B KES11.81%2.54%1.655KIcke-energimineraler2
Elektroniska hjälpmedel38.718B KES11.16%0.04%58.103KVerktyg3
Elektriska produkter819.204M KES−0.73%2.01KProducenttillverkning3
Finans / Uthyrning / Leasing1.346B KES1.43%28.8KFinans1
Finansiella konglomerat5.934B KES6.58%0.06%430.284KFinans2
Livsmedel distributörer140.641B KES6.16%1.55%150.793KDistributionstjänster2
Livsmedelsbutiker65.693M KES−9.52%1.6KDetaljhandel1
Livsmedel: specialiteter / godis2.411B KES−1.01%724Icke hållbara konsumentprodukter2
Hem byggnadsindustrin129.682M KES0.00%8.1KKonsumentvaror1
Hotell / resorts / kryssningslinjer2.587B KES9.23%500Konsumentservice1
Industriella specialiteter5.011B KES11.36%9.66%2.1KProcessindustrier1
Investmentbanker / mäklare1.77B KES5.87%3.28%2.3KFinans1
Stora banker62.77B KES11.15%4.66%14.8KFinans2
Övrig tillverkning179.834M KES−3.85%3.3KProducenttillverkning1
Multilinjeförsäkring35.237B KES1.85%2.62%22.865KFinans5
Övrig transport209.931M KES0.00%700Transporter1
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring4.9B KES5.71%1.14%169.6KFinans1
Förlag: Böcker / tidskrifter817.321M KES0.33%6.5KKonsumentservice1
Förlag: tidningar3.619B KES7.89%−0.11%2.166KKonsumentservice2
Fastighetsutveckling681.939M KES2.04%13.6KFinans1
Fastighetsfond1.086B KES8.33%0.00%44.1KFinans1
Regionala banker580.343B KES7.11%−0.11%431.274KFinans8
Specialbutiker14.291B KES5.77%7.95%3.8KDetaljhandel1
Special telekommunikationer950.861B KES5.79%−0.21%1.129MKommunikationer1
Tobak44.5B KES12.36%0.00%62.9KIcke hållbara konsumentprodukter1
Grossistdistributörer2.811B KES2.28%−2.14%1.5KDistributionstjänster1