Sector and Industry

Aktiemarknadsindustrier ‒ Kenya

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.
Bransch
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Sektor
Aktier
Reklam / marknadsföringstjänster950.743M KES+12.74%500Commercial Services1
Jordbruksvaror / Fräsning17.52B KES3.99%−1.16%480Process Industries4
Kläder / skodon3.141B KES+3.91%2.4KConsumer Non-Durables1
Byggprodukter138M KES0.00%500Producer Manufacturing1
Kemikalier: specialkemikalier5.529B KES9.41%+1.77%1.791KProcess Industries2
Konstruktionsmaterial15.347B KES1.77%+0.85%3.699KNon-Energy Minerals2
Elektroniska hjälpmedel40.802B KES16.41%−0.76%310.937KUtilities3
Elektriska produkter720.401M KES+4.69%2.096KProducer Manufacturing3
Finans / Uthyrning / Leasing1.592B KES−9.76%73.6KFinance1
Finansiella konglomerat5.869B KES6.80%−1.58%23.4KFinance1
Livsmedel distributörer84.756B KES2.56%−0.91%2.194KDistribution Services2
Livsmedelsbutiker69.342M KES−5.26%22KRetail Trade1
Livsmedel: specialiteter / godis1.594B KES−6.88%1.266KConsumer Non-Durables2
Hem byggnadsindustrin133.734M KES0.00%12.8KConsumer Durables1
Hotell / resorts / kryssningslinjer2.714B KES0.00%5.3KConsumer Services1
Industriella specialiteter5.196B KES10.96%0.00%100Process Industries1
Investmentbanker / mäklare1.588B KES3.27%+0.33%1.8KFinance1
Investmentbolag / aktiefondMiscellaneous1
Stora banker61.947B KES10.64%+3.31%13KFinance2
Övrig tillverkning202.981M KES−3.51%300Producer Manufacturing1
Multilinjeförsäkring39.832B KES4.08%+0.94%40.159KFinance6
Övrig transport152.677M KES−9.86%100Transportation1
Förlag: Böcker / tidskrifter599.368M KES+2.27%12.9KConsumer Services1
Förlag: tidningar4.365B KES6.54%0.00%4.896KConsumer Services2
Fastighetsutveckling598.436M KES−2.33%2KFinance1
Regionala banker514.045B KES9.94%−0.31%96.593KFinance8
Specialbutiker10.986B KES7.51%+7.23%1.7KRetail Trade1
Tobak41.475B KES13.74%−2.17%800Consumer Non-Durables1
Grossistdistributörer2.085B KES3.08%0.00%100Distribution Services1
Trådlös telekommunikation530.898B KES8.73%+1.84%104.8KCommunications1