Sector and Industry

Aktiemarknadssektorer ‒ Kenya

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster1.02B KES0.00%1K11
Kommunikationer540.802B KES8.57%−1.47%12.458M11
Konsumentvaror133.734M KES0.00%5.8K11
Icke hållbara konsumentprodukter45.319B KES12.58%+0.70%4.936K34
Konsumentservice7.73B KES3.69%−0.93%11.325K34
Distributionstjänster86.996B KES2.56%+2.34%4.957K22
Finans622.544B KES9.60%+1.24%558.031K720
Icke-energimineraler15.728B KES1.73%+1.62%3.799K12
Processindustrier28.677B KES6.24%−1.89%1.379K37
Producenttillverkning1.05B KES−3.23%1.652K35
Detaljhandel10.803B KES7.63%+0.04%31522
Transporter166.99M KES+9.38%1K11
Verktyg41.068B KES16.40%−4.92%184.769K13