Aktiemarknadssektorer ‒ Kenya

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Dividends yield forward
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster1.292BKES−1.67%12.2K11
Kommunikationer921.147BKES5.98%−2.13%622.6K11
Konsumentvaror129.682MKES0.00%7.6K11
Icke hållbara konsumentprodukter52.404BKES10.50%0.70%10.881K34
Konsumentservice6.775BKES4.21%−1.92%3.808K34
Distributionstjänster138.667BKES6.30%0.70%41.163K23
Finans695.265BKES7.16%0.10%204.588K922
Diverse11
Icke-energimineraler11.281BKES11.52%−2.09%2.813K12
Processindustrier27.771BKES7.84%2.83%2.915K38
Producenttillverkning1.053BKES3.95%13.958K24
Detaljhandel14.752BKES5.59%4.67%50322
Transporter217.087MKES1.11%40011
Verktyg39.37BKES10.94%−0.17%72.999K13