Sector and Industry

Aktiemarknadsindustrier ‒ Kuwait

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.
Bransch
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Sektor
Aktier
Jordbruksvaror / Fräsning23.223M KWD−6.31%831.123KProcess Industries1
Flygfrakt / kurirer1.587B KWD−0.80%1.348MTransportation1
Flygbolag249.92M KWD2.46%−1.58%274.223KTransportation1
Kemikalier: större diversifierad24.399M KWD4.46%+0.90%2.948MProcess Industries1
Kemikalier: specialkemikalier344.809M KWD9.32%−0.76%345.551KProcess Industries2
Konstruktionsmaterial216.583M KWD4.89%−1.22%842.621KNon-Energy Minerals3
Containrar / förpackningar17.962M KWD6.63%−0.55%23.03KProcess Industries1
Kontraktsborrning43.01M KWD0.00%+5.16%1.27MIndustrial Services3
Elektroniska hjälpmedel184.8M KWD0.00%+0.60%283.644KUtilities1
Elektriska produkter315.486M KWD3.97%−0.33%250.589KProducer Manufacturing1
Ingenjörsvetenskap och konstruktion113.247M KWD6.63%+0.10%580.413KIndustrial Services3
Finans / Uthyrning / Leasing505.291M KWD2.52%+0.17%636.862KFinance5
Finansiella konglomerat476.349M KWD5.74%+0.96%853.868KFinance8
Finansiella förlagsbranschen / tjänster13.118M KWD−19.50%2.651MCommercial Services1
Livsmedelsbutiker31.853M KWD+1.75%61.6KRetail Trade1
Livsmedel: större diversifierade253.759M KWD2.05%+0.62%483.878KConsumer Non-Durables2
Livsmedel: specialiteter / godis41.697M KWD6.90%−1.10%106.765KConsumer Non-Durables1
Gasdistributörer60.689M KWD3.33%−1.33%22.062KUtilities1
Hotell / resorts / kryssningslinjer73.255M KWD0.80%+1.66%4.54MConsumer Services3
Informationsteknologitjänster27.6M KWD+1.81%135.352KTechnology Services1
Investmentbanker / mäklare1.22B KWD5.36%+0.02%1.089MFinance8
Investmenthanterare1.13B KWD1.75%+0.10%1.708MFinance8
Investmentbolag / aktiefond317.943M KWD3.44%+0.59%4.633MMiscellaneous2
Stora banker14.959B KWD2.64%+0.28%1.688MFinance9
Distributörer av medicinska produkter65.7M KWD4.57%−4.78%3.979KDistribution Services1
Diverse kommersiella tjänster507.944M KWD8.80%+0.32%113.415KCommercial Services6
Filmer / underhållning134.767M KWD5.99%−4.56%28.612KConsumer Services2
Multilinjeförsäkring687.151M KWD3.51%+0.87%170.615KFinance5
Olje- och gasproduktion77.309M KWD6.27%+4.87%40.92KEnergy Minerals1
Raffinering/marknadsföring av olja56.64M KWD3.57%+0.71%20.158KEnergy Minerals1
Tjänster / utrustning för oljefält179.118M KWD−2.83%336.605KIndustrial Services1
Övrig transport71.305M KWD4.63%+0.04%20.333KTransportation2
Fastighetsförsäkring / skadeförsäkring257.314M KWD4.07%+2.67%87.675KFinance2
Massa och papper34.2M KWD+0.88%155.816KProcess Industries1
Fastighetsutveckling1.717B KWD1.57%−0.03%1.096MFinance32
Fastighetsfond1.081B KWD1.77%−0.59%919.992KFinance2
Regionala banker11.764B KWD2.50%+0.75%4.731MFinance1
Restauranger14.316M KWD−3.75%3.886KConsumer Services2
Specialbutiker9.821M KWD+3.81%8.907KRetail Trade1
Stål36.985M KWD0.00%−1.58%19.383KNon-Energy Minerals1
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner152.124M KWD2.37%+0.71%403.601KProducer Manufacturing1
Grossistdistributörer443.404M KWD6.30%+1.60%108.493KDistribution Services3
Trådlös telekommunikation3.436B KWD7.47%+0.28%904.989KCommunications3