Sector and Industry

Aktiemarknadssektorer ‒ Kuwait

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.
Sektor
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Industrier
Aktier
Kommersiella tjänster518.64M KWD8.62%−0.78%687.61K27
Kommunikationer3.452B KWD7.43%+0.29%2.71M13
Icke hållbara konsumentprodukter293.992M KWD2.75%+0.85%530.207K23
Konsumentservice212.237M KWD3.20%+2.81%1.062M37
Distributionstjänster510.897M KWD6.05%−0.39%364.992K24
Energimineraler131.573M KWD5.22%+2.42%27.646K22
Finans34.182B KWD2.68%+0.64%7.965M1082
Industriella tjänster343.154M KWD2.19%−1.06%755.433K37
Diverse303.435M KWD2.70%−0.26%8.366M12
Icke-energimineraler257.27M KWD4.11%+0.87%2.126M24
Processindustrier433.331M KWD8.01%+0.17%1.475M56
Producenttillverkning466.443M KWD3.46%+0.10%323.565K22
Detaljhandel38.042M KWD+5.40%605.521K22
Tekniska tjänster28.3M KWD0.00%192.95K11
Transporter1.862B KWD1.07%+0.48%2.204M34
Verktyg243.757M KWD0.83%−1.23%230.832K22