Aktiemarknadsindustrier ‒ Lettland

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.
Bransch
Börsvärde
Div yield % (indicated)
Förändring %
Volym
Sektor
Aktier
Gasdistributörer444.231 M EUR4.95%+0.43%256Utilities2
Livsmedel distributörer65.598 M EUR6.86%+0.57%153Distribution Services1
Finans / Uthyrning / Leasing56.268 M EUR4.45%−0.32%17.892 KFinance1
Investmenthanterare54.784 M EUR+0.83%246Finance1
Hushåll / personlig vård45.697 M EUR2.89%+2.89%19Consumer Non-Durables1
Telekommunikationsutrustning18.89 M EUR−1.26%276Electronic Technology1
Medicinska tjänster / omvårdnadstjänster6.08 M EUR1.32%+0.66%57Health Services1
Jordbruksvaror / Fräsning3.063 M EUR+0.69%3Process Industries2
Lastbilar / konstruktions maskiner / lantbruksmaskiner1.05 M EUR+10.00%1.025 KProducer Manufacturing1