Aktiemarknadssektorer ‒ Lettland

I nedanstående tabell visas industrisektorer tillsammans med översikt och resultatindikatorer, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier. Utforska olika industrisektorer för att hitta lovande aktier.

Sektor
Börsvärde
Direktavkastning framåt %
Förändring % 1D
Volym 1D
Industrier
Aktier
Icke hållbara konsumentprodukter58.134M EUR2.27%−0.96%13111
Distributionstjänster69.346M EUR6.49%0.00%1511
Elektronisk teknik32.226M EUR6.27%−0.46%44611
Finans48.889M EUR−0.36%23122
Hälsotjänster8M EUR1.00%0.00%111
Processindustrier2.746M EUR−15.58%1711
Producenttillverkning1.6M EUR2.88%12622
Verktyg405.351M EUR5.43%2.67%20812