Aktiemarknadsindustrier ‒ Litauen

Nedanstående tabell utgörs av aktier som är grupperade enligt industri. Analysera aktierna med hjälp av ett antal olika resultatindikatorer och data, t.ex. börsvärde, volym och antal aktier för att nämna några exempel.

         
284.949M1.64%41.764KProcessindustrier2
1.356B6.510.66%12.484KVerktyg1
6.747M16.39%26Icke hållbara konsumentprodukter1
107.543M25.710.78%24.309KDetaljhandel1
407.366M1.24-0.98%5Verktyg2
7.528M0.00%1Konsumentvaror1
9.777M-0.33%11Industriella tjänster1
10.505M1.63%23Finans1
290.914M2.02-0.31%2.186KIcke hållbara konsumentprodukter4
222.978M4.440.00%3.550KVerktyg1
33.033M8.28%325Konsumentvaror1
143.004M5.37-1.63%391Diverse1
1.159B5.030.00%14.882KKommunikationer1
111.076M0.00-1.68%21.869KIndustriella tjänster1
29.510M0.00-0.13%1.410KKonsumentservice2
32.630M0.00%388Tekniska tjänster1
108.799M6.04-1.66%10.450KProcessindustrier1
41.889M4.130.38%419Finans2
364.824M5.590.50%326.360KFinans1
9.294M1.84%1.071MProcessindustrier2
27.427M4.320.73%190Distributionstjänster2
Ladda fler